Dodawanie kafelka „Dodaj zadanie” w Android

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Android

Kafelek „Dodaj zadanie” w Android to wygodny sposób na szybkie dodawanie zadań w Todoist.

Notatka

Niektóre z kroków opisanych poniżej działają jedynie na Androidzie w wersji 13 lub wyższej. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję swojego oprogramowania Android.

android-setting-tile.jpg

Aby dodać, usunąć lub przesunąć kafelek „Dodaj zadanie”, wykonaj następujące kroki:

 • Przeciągnij dwa razy z góry na dół ekranu.
 • W lewym dolnym rogu, naciśnijikonę ołówka.
 • Naciśnij i przytrzymaj ustawienie.
 • Przeciągnij ustawienie w wybrane miejsce.
  • Aby dodać kafelek „Dodaj zadanie”, przeciągnij go, wybierając opcję „Przytrzymaj i przeciągnij, aby dodać kafelki”.
  • Aby usunąć kafelek „Dodaj zadanie”, przeciągnij go na dół, aż wyświetli się komunikat „Przeciągnij tutaj, aby usunąć”.

Wskazówka

Twoje pierwsze kafelki z ustawieniami staną się paskiem Szybkich Ustawień.