Dostosowywanie widoków w Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Możesz dostosować sposób, w jaki wyświetlane są Twoje zadania, korzystając z opcji ich grupowania, sortowania, układu wyświetlania oraz filtrów. Dzięki temu możesz sprawić, by korzystanie z Todoist było dla Ciebie jak najwygodniejsze.

Zmiana układu projektu

Możesz zmienić układ swojego projektu na jeden z poniższych:

W przypadku projektów współdzielonych, jego uczestnicy zobaczą nowy układ po ponownym otwarciu projektu.

Sortowanie zadań

Uporządkuj zadania używając poniższych opcji:

  • Grupowanie: umożliwia pogrupowanie zadań w projekcie, widokach etykiety, filtra, Skrzynce lub w widoku Dziś według wybranych kryteriów.
  • Sortowanie: pozwala wybrać kryteria, według których będą sortowane zadania (alfabetycznie, według przypisanej osoby, terminu, daty utworzenia, priorytetu lub projektu).

Dowiedz się, jak grupować i sortować zadania.

Jeśli włączysz opcje sortowania lub grupowania w projekcie współdzielonym, ich rezultaty będą widoczne tylko dla Ciebie. Pozostałe osoby w projekcie będą w dalszym ciągu widzieć domyślny widok zadań.

Filtruj swoje zadania

Oprócz sortowania i grupowania swoich zadań, masz również możliwość ich filtrowania. Oznacza to, że zamiast wyświetlać wszystkie zadania w projekcie, widoku etykiety, filtra lub Dziś, możesz je filtrować według:

  • Przypisanej osoby: umożliwia to filtrowanie zadań przypisanych do Ciebie, konkretnej osoby lub nikogo.
  • Terminu: pozwala to filtrować zadania wg terminu wykonania.
  • Priorytetu: pozwala wyświetlić zadania o wybranym priorytecie.
  • Etykiety: umożliwia wyświetlenie zadań oznaczonych wskazaną etykietą.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami, jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z ustawianiem opcji widoku projektu.