Jak uzyskać swój token API

Platformy

  • Web

Podczas konfigurowania niektórych integracji Todoist może wystąpić konieczność podania swojego tokena API. Oto, co należy zrobić:

  1. Zaloguj się do Todoist w przeglądarce na https://todoist.com.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
  3. Wybierz Ustawienia.
  4. Po lewej stronie wybierz Integracje.
  5. Przejdź do zakładki Developerzy.
  6. Naciśnij przycisk Skopiuj do schowka, aby uzyskać swój token API.

api-token-developer.png

Generowanie nowego tokena

Jeśli Twój obecny token API nie działa poprawnie lub chcesz wylogować się z Todoist na wszystkich urządzeniach, kliknij przycisk Wydaj nowy token API. Potwierdź, naciskając OK.

Konstruowanie własnych integracji

Jeśli planujesz stworzyć własną integrację dla Todoist, przejrzyj dokumentację API Todoist. Jeśli chcesz, gdy już będzie gotowa możesz nam ją przesłać do sprawdzenia i udostępnienia całej społeczności Todoist.