Jak używać Todoist z Asystentem Google?

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Notatka

Todoist dla Asystenta Google współpracuje obecnie tylko z urządzeniami z systemem Android.

Asystent Google jest wirtualnym asystentem działającym ze wsparciem systemu AI Google. Korzystając z Todoist poprzez Asystenta Google możesz używać komend głosowych lub wpisywanych z klawiatury aby dodawać zadania, przeglądać projekty i wyszukiwać elementy.

Połącz Todoist z Asystentem Google

Aplikacja Todoist na Twoim urządzeniu Androidem jest domyślnie powiązana z Asystentem Google. Możesz ją włączyć za pomocą komendy głosowej lub wpisanej z klawiatury, przesłanej do Asystenta.

Nie jest możliwe korzystanie z Todoist z Asystentem Google na urządzeniach z grupy smart home, a także z systemem iOS lub Wear OS.

Używanie Todoist z Asystentem Google.

UWAGA: Przedstawione ponieżej komendy nie zostały przetłumaczone, ponieważ integracja dostępna jest obecnie tylko w języku angielskim.

Aby zacząć, otwórz Asystenta Google lub powiedz „OK Google”. Od tej chwili możesz:

Aby dodać zadanie do projektu Todoist, użyj jednego z poniższych poleceń:

 • Add <nazwa zadania> to my list on Todoist
 • Add <nazwa zadania> to my <nazwa projektu> list on Todoist
 • Add <nazwa zadania> <due date> to my <nazwa projektu> list on Todoist

Na przykład:

 • Komenda „Add rozpakować walizkę to my list on Todoist” utworzy zadanie o nazwie Rozpakować walizkę w Twojej Skrzynce.
 • Komenda „Add mleko to my zakupy list on Todoist” utworzy zadanie o nazwie Mleko w Twoim projekcie Zakupy.
 • Komenda "Add umyć samochód dziś to my obowiązki list on Todoist” utworzy zadanie o nazwie Umyć samochód z  terminem dziś w Twoim projekcie Obowiązki.

Jeśli chcesz wyszukać zadanie, sekcję lub projekt Todoist, użyj jednego z poniższych poleceń:

 • Look up <nazwa elementu> on Todoist
 • Find <nazwa elementu> on Todoist

Na przykład:

 • Komenda „Look up praca on Todoist” otworzy aplikację Todoist i wyszuka wszystkie projekty oraz sekcje zawierające słowo Praca.
 • Komenda „Find jutro on Todoist” otworzy aplikację Todoist i wyszuka wszystkie zadania z terminem na jutro.

Aby otworzyć projekt lub sekcję w Todoist, użyj jednego z poniższych poleceń:

 • Open <nazwa projektu lub sekcji> on Todoist

Na przykład:

 • Komenda „Open moje spotkania on Todoist” otworzy aplikację Todoist i wyświetli listę zadań projektu Moje spotkania.
 • Komenda „Open materiały na spotkanie on Todoist” otworzy aplikację Todoist i wyświetli listę wszystkich zadań z sekcji Materiały na spotkanie.

FAQ

Niestety, obecnie Asystent Google z Todoist działa tylko po angielsku. To oznacza, że wszystkie komendy dla Asystenta Google powinny być w całości wymawiane po angielsku.

Gdy mówisz do Asystenta, algorytm Google NLP (Natural Language Processor) przetwarza wypowiedziane polecenie w tekst, który następnie zostaje przekazany do integracji.

Funkcja ta jest obsługiwana przez Google i nie mamy wpływu na jej działanie.

Jeśli spróbujesz dodać zadanie do projektu, który nie istnieje, zostanie ono umieszczone w Twojej Skrzynce.

Jeśli wydasz polecenie otwarcia sekcji w sytuacji, gdy istnieje projekt o identycznej nazwie, w pierwszej kolejności zostanie otwarty projekt. Obecnie nie ma możliwości, żeby to zmienić.