Pierwsze kroki: komentarze i przesyłanie plików

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych Ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na pracy.

Dodawanie komentarzy i plików do zadań

Notatka

Komentarze są zawsze wyświetlane chronologicznie. Nie możesz ręcznie zmienić ich kolejności.

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy, która pojawi się z prawej strony nazwy zadania.
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. Kliknij dowolną z poniższych ikon:
  • Ikonka spinacza: załącz plik. Zobacz wszystkie wspierane typy plików.
  • Ikonka mikrofonu: nagraj komentarz audio.
  • Ikonka emoji: dodaj reakcję.
 4. Oznacz kogoś, aby powiadomić jego/ją o komentarzu, jeśli jest taka potrzeba.
 5. Kliknij Komentarz, aby zapisać.

Dodawanie komentarzy lub plików do projektów

Komentarze do projektów są powiązane z całymi projektami, a nie z poszczególnymi zadaniami. Warto umieścić tam i przechowywać ogólne informacje, ważne z punktu widzenia całego projektu. To szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy w jednym projekcie uczestniczy więcej osób.

 1. Kliknij dowolny projekt na pasku bocznym.
 2. Kliknij ikonkę komentarza w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz tekst komentarza lub kliknij ikonkę spinacza, aby załączyć plik.
 4. Kliknij Komentarz, aby zapisać.

Powiadamianie innych osób o komentarzu

Kiedy dodasz ważny komentarz do zadania, być może zechcesz upewnić się, że zobaczą go również Twoi współpracownicy. W tym celu możesz im wysłać powiadomienie.

Notatka

Aby powiadomić kogoś o komentarzu w projekcie osobistym, należy najpierw udostępnić projekt tej osobie. Aby powiadomić kogoś w projekcie zespołowym upewnij się, że osoba ta należy do Twojego zespołu.

Jeśli chcesz oznaczyć kogoś w komentarzu:
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, kliknij jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Kliknij pole obok Powiadom.
  • Wskaż użytkowników, których chcesz powiadomić, wybierając ich imiona (lub kliknij Wszyscy, jeśli chcesz powiadomić wszystkie osoby w projekcie).
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.

Usuwanie komentarza lub pliku

Uwaga

Możesz usuwać tylko swoje komentarze w zadaniu. Jeśli chcesz usunąć komentarze innej osoby, poproś autora o ich usunięcie. Jeśli autor nie jest już członkiem projektu, zduplikuj zadanie, aby usunąć wszystkie komentarze.

Usuń komentarz

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Wyszukaj swój komentarz w sekcji Komentarze.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 4. Wybierz Usuń.

Usuń plik

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Wyszukaj swój załącznik w sekcji Komentarze.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 4. Wybierz Edytuj.
 5. Kliknij Usuń obok nazwy pliku.
 6. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać swoje zmiany.

Typy plików

Oto typy plików, które obsługuje Todoist.

 • .csv
 • .docx
 • .fodg
 • .fodp
 • .fods
 • .fodt
 • .gif
 • .gz
 • .ips
 • .jpeg
 • .jpg
 • .json
 • .key
 • .log
 • .md
 • .msg
 • .mov
 • .mp4
 • .numbers
 • .odf
 • .odp
 • .ods
 • .odt
 • .pages
 • .pdf
 • .png
 • .pptx
 • .txt
 • .xls
 • .xlsx
 • .webm
 • .webp
 • .zip