Pierwsze kroki: filtry

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

W miarę, jak wydłuża się Twoja lista zadań w Todoist, znalezienie tego, czego szukasz zaczyna zajmować coraz więcej czasu. Tutaj do gry wchodzą filtry!

Filtry to spersonalizowane widoki listy zadań utworzone w oparciu o wskazane kryteria. Mogą to być nazwa zadania, termin, projekt, etykieta, priorytet, data utworzenia lub inne.

Wskazówka

Przeglądaj swoje zadania w widoku filtra w jednym z trzech różnych układów: listy, tablicy lub kalendarza (układ kalendarza dostępny jest tylko dla użytkowników Pro i Business)!

Wypróbuj dostępne filtry

Wypróbuj kilka domyślnych filtrów, aby zapoznać się z ich działaniem:

 • Przypisane do mnie: wyświetla wszystkie zadania Todoist, które zostały Ci przypisane do wykonania
 • Priorytet 1: pokazuje wszystkie zadania w Todoist o priorytecie 1
 • Pokaż wszystko: pokazuje wszystkie aktywne zadania w Todoist

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry

Tworzenie filtra:

 1. W menu bocznym wybierz Filtry i etykiety.
 2. Naciśnij symbol + znajdujący się obok Filtrów.
 3. W oknie dodawania filtra wpisz nazwę nowego filtra.
 4. Wpisz zapytanie filtra (w dalszej części artykułu znajdziesz kilka propozycji).
 5. (opcjonalnie) Wybierz inny kolor filtra z rozwijanego menu.
 6. (opcjonalne) Aby w przyszłości ułatwić sobie dostęp do filtra, możesz użyć przełącznika, aby dodać go do ulubionych.
 7. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.

Edycja lub usuwanie istniejącego filtra:

 1. Kliknij filtr prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Notatka

Korzystaj z filtrów do wyszukiwania elementów. W polu wyszukiwania możesz korzystać z dowolnych zapytań przedstawionych w tym artykule.

Korzystanie z symboli

Przy tworzeniu filtrów w Todoist możesz korzystać z szerokiej gamy symboli.

SymbolZnaczeniePrzykład

|

LUB

dziś | zaległe

&

I / ORAZ

dziś & p1

!

ZAPRZECZENIE

!podzadanie

()

część zapytania ujęta w nawias rozpatrywana jest w pierwszej kolejności

(dziś | zaległe) & #Praca

,

oddziela zapytania, tworząc odrębne listy wyników

termin: wczoraj, dziś

\

pozwala użyć znaków specjalnych w nazwach projektów, sekcji i etykiet jako zwykłych znaków

#Jeden \& Dwa

Filtrowanie według właściwości

Aby utworzyć filtr w oparciu o słowo kluczowe, możesz skorzystać z polecenia szukaj:  oraz wybranego słowa.

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania zawierające słowo „spotkanie”

szukaj: spotkanie

wyświetlić wszystkie zadania zawierające słowo „spotkanie” i zaplanowane na dziś

szukaj: spotkanie & dziś

wyświetlić wszystkie zadania zawierające słowo „spotkanie” lub słowo „praca”

szukaj: spotkanie | szukaj: praca

wyświetlić zadania, które zawierają słowo „email”

szukaj: email

wyświetlić wszystkie zadania, które zawierają linki

szukaj: http

W ten sposób wyświetlisz wszystkie zadania ze wskazanym terminem. 
Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na 3 stycznia

sty 3

wyświetlić wszystkie zadania z terminem przypadającym przed wskazaną datą

termin przed: 5 maj lub termin przed: 5/5

wyświetlić wszystkie zadania z terminem przypadającym po wskazanej dacie

termin po: 5 maj lub termin po: 5/5

wyświetlić wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu następnych czterech godzin oraz wszystkie zaległe zadania

termin przed: +4 godziny

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada przed dniem określonym w menu Ustawienia > Ogólne jako „Następny tydzień”.

termin przed: następny tydzień

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada w bieżącym tygodniu, w dni robocze

termin przed: sob

wyświetlić wszystkie zadania zaplanowane na przyszły tydzień

(termin: następny tydzień | termin po: następny tydzień) & termin przed: 1 tydzień po następnym tygodniu

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada w bieżącym miesiącu kalendarzowym

termin przed: pierwszy dzień

wyświetlić aktywne zadania z terminami do wczoraj oraz, poniżej, zadania z terminem na dziś

termin: wczoraj, dziś

wyświetlić wszystkie zadania, które nie mają określonego terminu

bez terminu lub brak terminu

wyświetlić wszystkie zadania z przypisaną datą

!bez daty

wyświetlić wszystkie zadania z przypisaną datą oraz godziną

!bez daty & !bez godziny

wyświetlić wszystkie zadania z terminem przypadającym dziś oraz przed wskazaną datą

dziś & termin przed: 14:00

wyświetlić wszystkie zaległe zadania

zaległe

wyświetlić wszystkie zaległe zadania, które miały przypisaną godzinę wykonania, a także wszystkie zadania na dziś, które mają przypisaną godzinę wykonania

zaległe & !bez godziny, dziś & !bez godziny

wyświetlić wszystkie zadania ze Skrzynki bez przypisanego terminu, a w sekcji poniżej wszystkie zadania z przypisanym terminem, które nie znajdują się w Twojej Skrzynce

#Skrzynka & bez terminu, pokaż wszystko & !#Skrzynka & !bez terminu

wyświetlić zadania z terminem w ciągu następnych 5 dni

5 dni lub następne 5 dni

wyświetlić wszystkie zadania z terminami cyklicznymi

cykliczne

wyświetlić zadania z terminami, które nie są terminami cyklicznymi oraz zadania, które nie mają przypisanego żadnego terminu

!cykliczne

wyświetlić zadania z datą, ale bez godziny wykonania, które nie są zadaniami cyklicznymi

bez godziny & !cykliczne

Wskazówka

Możesz wpisać termin w dowolny sposób pokazany niżej:

 • konkretny dzień: 10/5/2022, paź 5 2022
 • konkretny dzień i godzina: 10/5/2022 17:00, paź 5 17:00
 • data względna: dziś, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, niedziela

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 1

p1

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 2

p2

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 3

p3

wyświetlić wszystkie zadania bez określonego priorytetu (tzw. priorytet 4)

bez priorytetu

Twórz filtry na podstawie etykiet. Na przykład, filtr dzis& @email pokaże wszystkie zadania na dziś oznaczone etykietą @email.

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z etykietą @email

@email

wyświetlić wszystkie zadania bez etykiet

bez etykiety

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Praca”

#Praca

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Praca” oraz jego pod-projektach

##Praca

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Szkoła” i jego pod-projektach, z wyłączeniem projektu „Fizyka”

##Szkoła & !#Fizyka

wyświetlić zadania ze wszystkich projektów, które znajdują się w sekcjach o nazwie „Spotkania”

/Spotkania

wyświetlić wszystkie zadania należące do sekcji „Spotkania” w projekcie „Praca”

#Praca & /Spotkania

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnej sekcji

!/*

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnej sekcji, z wyłączeniem zadań w Twojej Skrzynce

!/* & !#Skrzynka

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania przestrzeni roboczej „Moje projekty”

przestrzeń robocza: Moje projekty

wyświetlić wszystkie zadania z projektów w folderze „Zespół projektowy”

##Zespół projektowy

wyświetlic tylko zadania znajdujące się w przestrzeni roboczej „Doist”

przestrzeń robocza: Doist

wyświetlic wszystkie zadania znajdujące się w przestrzeniach roboczych „Doist” i „Halist”(przestrzeń robocza: Doist | przestrzeń robocza: Halist)
Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wskazanego dnia

dodane: 3 stycznia 2023

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu

dodane przed: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone w ciągu ostatnich 365 dni

dodane po: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone dziś

dodane: dziś

Kiedy starasz się wyszukać zadania przypisane do (lub przez) jednego ze swoich współpracowników upewnij się, że używasz prawidłowej nazwy użytkownika w Todoist.

Na przykład, Stanisław Górski na co dzień może posługiwać się imieniem Staszek. Jeśli jednak w Todoist występuje jako „Stanisław Górski”, w zapytaniu filtra należy wpisać przypisane przez: Stanisław Górski lub przypisane do: Stanisław Górski.

Notatka

Współpracownik może być identyfikowany na podstawie:
 • adresu e-mail osoby
 • imienia i nazwiska osoby
 • „ja” (w odniesieniu do siebie)
 • „inni” (oznacza wszystkich użytkowników oprócz Ciebie)
Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania przypisane do innych użytkowników

przypisane do: inni

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisał Stanisław Górski

przypisane przez: Stanisław Górski

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym użytkownikom.

przypisane przez: ja

wyświetlić zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie (zarówno Tobie, jak i innym)

przypisane

wyświetlić wszystkie zadania w projektach współdzielonych

współdzielone

wyświetlić wszystkie zadania w Todoist z wyłączeniem zadań przypisanych do innych użytkowników

!przypisane do: inni

Wskazówki dotyczące tworzenia bardziej zaawansowanych filtrów

Możesz łączyć dowolne zapytania, aby dostosować rezultat działania filtra do własnych potrzeb. Oto kilka przykładów:

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na dziś, które zostały oznaczone etykietą @email

dziś & @email

wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca lub @biuro

@praca | @biuro

wyświetlić wszystkie zadania zaległe oraz zadania z terminem na dziś, należące do projektu „Praca”

(dziś | zaległe) & #Praca

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego z użytkowników

!przypisane

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu „Praca”

dziś & !#Praca

wyświetlić wszystkie zadania z terminem jutrzejszym w projekcie "PraceDomowe", z pominięciem zadań oznaczonych etykietą @fizyka

#PraceDomowe & jutro & !@fizyka

Korzystanie z symboli wieloznacznych pozwala uwzględnić w wynikach filtrowania kilka podobnych do siebie słów. Na przykład, zapytanie zawierające @piłka* weźmie pod uwagę wszystkie zadania oznaczone etykietami zawierającymi słowo „piłka”, np. @piłkanożna i @piłkaplażowa.

Oto kilka przykładów, jak możesz użyć tej funkcji w swoich filtrach:

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z etykietami zaczynającymi się słowem „raport”. Na przykład @raportroczny i @raportkwartalny

@raport*

wyświetlić zadania przypisane do wszystkich użytkowników o nazwisku Kowalski, których imię zaczyna się na literę J.

przypisane do: m* kowalski

wyświetlić wszystkie zadania z tych projektów, których nazwa kończy się słowem „techniczny”. Na przykład #RaportTechniczny, #PrzeglądTechniczny

#*Techniczny

wyświetlić wszystkie zadania należące do sekcji, które mają w nazwie „Praca”. Na przykład: /Praca zdalna, /Praca biurowa i /Praca domowa.

Praca*

wyświetlić zadania, które nie należą do żadnej sekcji

!/*

Wskazówka

Jeśli chcesz wyszukać projekt zawierający w tytule ikonkę emoji, możesz zastąpić ją symbolem gwiazdki. Na przykład, zamiast wpisywać w zapytaniu #Witajcie 👋, możesz napisać #Witajcie *.

Filtry Todoist pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład: zapytanie p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy: zadania zaległe o priorytecie 1 oraz zadania o priorytecie 4, których termin przypada na dziś.

Kilka filtrów, które mogą okazać się przydatne

Jeśli chceszużyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania zaległe oraz zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu „Praca”

(dziś | zaległe) & #Praca

wyświetlić zadania, które nie mają określonej daty realizacji

bez daty

wyświetlić zadania, które nie mają określonej godziny realizacji

bez czasu

wyświetlić wszystkie zadania z terminem realizacji w ciągu najbliższych 7 dni i etykietą @oczekujące

7 dni & @oczekujące

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu

dodane przed: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym użytkownikom

przypisane przez: ja

wyświetlić wszystkie zadania przypisane do Beaty

przypisane do: Beata

wyświetlić wszystkie zadania utworzone przez Ciebie

dodane przez: ja

wyświetlić wszystkie zadania utworzone przez Beatę

dodane przez: Beata

wyświetlić wszystkie nieprzypisane zadania w projektach współdzielonych

współdzielone & !przypisane

wyświetlić wszystkie pod-zadania

podzadanie

wyświetlić wszystkie zadania nadrzędne

!podzadanie

wyświetlić wszystkie zadania

pokaż wszystko

wyświetlić wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu następnych 8 godzin, z wyłączeniem zadań zaległych

termin przed: +8 godzin & !zaległe

wyświetlić wszystkie zadania z projektu #Praca, które nie mają określonego terminu realizacji

#Praca & bez terminu

wyświetlić wszystkie zadania o wysokim priorytecie w ciągu nadchodzących 2 tygodni

(P1 | P2) & 14 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 30 dni temu

utworzono przed: -30 dni

wyświetlić zadania z etykietą „wieczór” zaplanowane na najbliższą sobotę

sobota & @wieczór

wyświetlić wszystkie zadania znajdujące się w projekcie „Praca”, do których zostałeś(-aś) przypisany(-a)

#praca & przypisany do: ja

Notatka

Nie jest możliwe utworzenie filtra, który wyświetli zadania nadrzędne wraz z pod-zadaniami. W zapytaniu możesz uwzględnić tylko pod-zadanie lub !pod-zadanie (czyli zadania nie będące pod-zadaniami)

Specjalne podziękowania dla Leightona Price'a, ambasadora Todoist, za dostarczenie wielu przykładów wykorzystanych w tym artykule.

Używanie Asystenta filtrów

Zamiast zastanawiać się nad tym, w jaki sposób odpowiednio sformułować zapytanie filtra, skorzystaj z pomocy Asystenta. Po prostu opisz, jakie zadania chcesz zobaczyć, a nasz Asystent resztę zrobi za Ciebie. Uwaga: obecnie funkcjonalność ta dostępna jest wyłącznie w językach angielskim i hiszpańskim.

 1. W menu bocznym wybierz Filtry i etykiety.

 2. Naciśnij symbol + znajdujący się obok Filtrów.

 3. Naciśnij przycisk Wypróbuj na banerze Asystenta filtrów.

 4. W polu Opis filtra opisz rodzaj zadań, jakie chcesz wyświetlić przy pomocy filtra.

 5. Kliknij Wyślij.

 6. (opcjonalnie) Zmień nazwę filtra, zmień jego kolor lub dodaj filtr do ulubionych.

 7. (opcjonalnie) Podziel się opinią – czy utworzony filtr spełnił Twoje oczekiwania?

 8. Kliknij Dodaj filtr.

Notatka

Asystent filtrów dostępny jest obecnie tylko w językach angielskim i hiszpańskim.

FAQ

Niestety, obecnie nie jest to możliwe. Postępuj według wskazówek z tego artykułu, aby przejrzeć swoje ukończone zadania.

Kolejność, w jakiej wyświetlane są zadania w widoku filtra zależy od tego, czy zapytanie filtra uwzględnia termin:

 • w przypadku filtrów zawierających odniesienie do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: terminu > priorytetu > daty utworzenia zadania > numeru ID projektu > numeru ID zadania
 • w przypadku filtrów nie zawierających odniesienia do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: priorytetu > terminu realizacji > kolejności projektów > kolejności zadań w projekcie

Jeśli zależy Ci na tym, aby wyświetlane były wyłącznie zadania przypisane Tobie oraz nieprzypisane, z wyłączeniem zadań przypisanych do innych, możesz użyć następującego zapytania: !przypisane do: inni.

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca, które nie zostały przypisane do innych osób, użyj: @praca & !przypisane do: inni.

Jeśli chcesz widzieć tylko zadania przypisane Tobie (z wyłączeniem zadań nieprzypisanych), może pomóc filtr: przypisane do: ja.

Na przykład, aby zobaczyć zadania o priorytecie 1, które zostały przypisane do Ciebie, użyj: p1 & przypisane do: ja.

Widoki „Dziś” oraz „Nadchodzące” domyślnie pokazują Twoje zadania oraz zadania z projektów współdzielonych, które nie zostały jeszcze przypisane do żadnego użytkownika.

Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie zadania łącznie z zadaniami innych użytkowników, utwórz filtr przy pomocy jednego z poniższych zapytań:

 • wszystko & dziś – aby zobaczyć zadania zaplanowane na dziś; lub
 • wszystko & 7 dni – aby zobaczyć wszystkie zadania na najbliższy tydzień.

Pasek boczny/menu nawigacyjne jest elementem, który możesz dostosować do własnych potrzeb. Sprawdź, czy w menu Ustawienia > Pasek boczny (wersja desktop) lub Ustawienia > Menu nawigacyjne (urządzenia mobilne) zaznaczone jest pole Filtry i etykiety.