Pierwsze kroki: terminy cykliczne

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Prawdopodobnie w Twojej pracy i życiu zdarzają sie regularnie powtarzane czynności – pisanie miesięcznych raportów, cotygodniowe segregowanie śmieci lub dzwonienie do mamy w jej urodziny. Zamiast za każdym razem tworzyć zadanie, dodaj termin cykliczny! Kiedy wykonasz zadanie z terminem cykllicznym, zostanie ono automatycznie zaplanowane na następny termin, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań z Twojej strony.

Dodawanie terminu cyklicznego

Notatka

Terminy cykliczne nie są obecnie obsługiwane w językach czeskim i tureckim. Skorzystaj z tego formularza, aby wysłać sugestię rozszerzenia wsparcia dla dodatkowych języków.

W nazwie zadania użyj języka naturalnego, aby ustawić termin cykliczny, na przykład: w każdy poniedziałek lub każdy weekend. Inteligentne Szybkie dodawanie automatycznie rozpoznaje, podświetla i dodaje termin cykliczny do zadania.

recurring-dates-web-help-center.png

Wskazówka

Może się zdarzyć, że wpisana data będzie częścią nazwy zadania, a nie terminem jego wykonania. Na przykład, w przypadku zadania „Utworzyć raport miesięczny”, słowo miesięczny może zostać rozpoznane jako termin cykliczny. Jeśli tak się stanie, po prostu kliknij lub naciśnij słowo, by usunąć podświetlenie. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Korzystanie z terminów cyklicznych

Terminy cykliczne mogą mieć różne formaty, dzięki czemu możesz konsekwentnie realizować swoje zadania. Niezależnie od tego, czy chodzi o kupienie mleka co tydzień, czy o przyjmowanie leków co 12 godzin, począwszy od 19:00, terminy cykliczne mają bardzo szerokie zastosowanie.

Serdecznie dziękujemy ambasadorowi Todoist, Leightonowi Price, za opracowanie przykładów wykorzystanych w tym artykule.

Zacznijmy od kilku prostych przykładów:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
każdy dzień lub codzienniekażdego dnia, zaczynając od dziś
każdego rankacodziennie o 9
każdego popołudniacodziennie o 12:00
każdego wieczorucodziennie o 19:00
każdej nocycodziennie o 22:00
każdy dzień roboczy lub każdy dzień tygodniaw każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek
każdy tydzień lub co tydzieńco tydzień, zaczynając od dziś
każdy weekendco sobotę
każdy miesiąc lub co miesiącco miesiąc, zaczynając od dziś
każdy trzeci piątekw każdy trzeci piątek miesiąca
każdy 27 lub co 2727 dnia każdego miesiąca
każdy rok lub co rokco rok, zaczynając od dziś
każdy 27 styczniaw każdy 27 dzień stycznia
każdy ostatni dzieńostatniego dnia każdego miesiąca
każda godzinaco godzinę, zaczynając od teraz

Notatka

Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy dzień, jego kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Określając daty rozpoczęcia i zakończenia zadań o charakterze cyklicznym możesz używać języka naturalnego:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
codziennie od 3 sierpniakażdego dnia, zaczynając od 3 sierpnia
codziennie do 3 sierpniakażdego dnia, kończąc na 3 sierpnia
każda środa, piątek, sobota koniec w sobotętylko ta środa, piątek i sobota
każdego dnia przez 3 tygodniecodziennie przez okres 3 tygodni, zaczynając od dziś (możesz też wpisać „codziennie przez 3 tygodnie”)
każdego dnia od 10 maja do 20 majakażdego dnia między 10 a 20 maja (możesz też wpisać „codziennie od 10 maja do 20 maja”)

Wskazówka

Więcej na temat określania dat początkowych dowiesz się tutaj.

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

co 12 godzin zaczynając od 9:00

codziennie o 9:00 i 21:00

każdy poniedziałek, piątek o 20

w każdy poniedziałek i piątek o 20:00

każdy 3 piątek o 8

w każdy trzeci piątek miesiąca o 8:00

co 6 tygodni o 9 od 3 stycznia

co 6 tygodni o 9:00 rano, zaczynając od 3 stycznia

każdy piątek w południe

w każdy piątek o 12:00

każdy pon rano

w każdy poniedziałek o 9:00

wieczorem każda środa

w każdą środę o 19:00

Notatka

W zadaniach ze złożonymi terminami cyklicznym nie jest możliwe określenie różnych godzin dla poszczególnych dni. Oznacza to, że jeśli utworzysz zadanie z terminem każdy poniedziałek, piątek o 20, do obu terminów zostanie przypisana godzina 20:00.

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

każdy poniedziałek, piątek lub co poniedziałek, piątek lub co pon, pt

każdy poniedziałek i każdy piątek

każdy 2, 15, 27

2, 15 i 27 dzień każdego miesiąca

każdy 14 sty, 14 kwi, 15 cze, 15 wrz

każdy 14 stycznia, 14 kwietnia, 15 czerwca i 15 września

co 15 dzień roboczy, pierwszy dzień roboczy, ostatni dzień roboczy

każdy 15-ty dzień roboczy, każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca

każda 1 środa sty, 3 czwartek lip

pierwsza środa każdego stycznia oraz trzeci czwartek każdego lipca

Notatka

W opisie terminu cyklicznego operatora każdy/co można użyć tylko raz. Oznacza to, że termin zdefiniowany jako każdy poniedziałek co godzinę nie zadziała.

Możesz utworzyć zadanie cykliczne, które będzie się powtarzało w regularnych odstępach czasu – zarówno na podstawie planowanego jak i rzeczywistego terminu jego realizacji. W tym celu skorzystaj z operatora co/co! lub każdy/każdy!. Oto szczegóły:

 • Co: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po pierwotnie ustalonym terminie zadania. Jeśli więc 10 stycznia utworzyłeś(-aś) zadanie cykliczne z terminem co 3 miesiące, zadanie będzie się odnawiać z terminami odpowiednio: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca itd. – niezależnie od tego, w jakich dniach tak naprawdę uda Ci się je ukończyć za każdym razem.
 • Co!: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co! 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po dniu, kiedy faktycznie ukończyłeś(-aś) to zadanie. Jeśli więc zamiast zaplanowanego pierwotnie 10 stycznia, udało Ci się ukończyć zadanie dopiero 20 stycznia, kolejny termin realizacji tego zadania zostanie wyznaczony na 20 kwietnia.

Oto kilka przykładów terminów cyklicznych wykorzystujących operator co/co! lub każdy/każdy!:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

co 3 dni

co trzy dni, zaczynając od dziś

każdy pierwszy dzień roboczy

pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca

każdy ostatni dzień roboczy

ostatni dzień roboczy każdego miesiąca

każdy 3 dzień roboczy

trzeci dzień roboczy każdego miesiąca

co kwartał lub kwartalnie

co 3 miesiące, zaczynając od dziś

co! 3 godziny

co 3 godziny od czasu ukończenia zadania

co! 5 dni

co 5 dni od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

co! 2 miesiące

co 2 miesiące od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

po 10 dniachtermin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od dziś

po 10 dniach od 1 sierpnia

termin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od 1 sierpnia

Uwaga

Każdy tydzień jest przykładem dynamicznego terminu cyklicznego. Oznacza to, że kolejny termin zostanie wyznaczony na podstawie dnia, w którym faktycznie udało Ci się ukończyć to zadanie.

 • Na przykład: jeśli zadanie cykliczne z terminem każdy tydzień ukończysz w poniedziałek, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na najbliższy poniedziałek. Jeśli natomiast ukończysz je we wtorek, wówczas kolejne wystąpienie zadania nastąpi w najbliższy wtorek.

Todoist planuje terminy zadań cyklicznych wyłącznie w przyszłości. Jeśli zadanie cykliczne jest zaległe, a jego kolejny termin przypadałby na dzień, który już minął, zamiast tego zostanie ono zaplanowane na kolejny termin wypadający w przyszłości.

 • Na przykład: jeśli utworzysz zadanie z terminem co 3 miesiące od 15 stycznia 2023, jednak ukończysz je dopiero 19 września 2023 r., kolejny termin zostanie wyznaczony na 15 października 2023 r. (ponieważ zarówno 15 kwietnia, jak i 15 lipca byłyby już wtedy datami przeszłymi).
Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
co drugi dzieńco drugi dzień, zaczynając od dziś
co drugi tydzieńco drugi tydzień, zaczynając od dziś
co drugi miesiącco drugi miesiąc, zaczynając od dziś
co drugi rokco drugi rok, zaczynając od dziś
co drugi ponco drugi poniedziałek, zaczynając od dziś

Użyj poniższych słów kluczowych, aby utworzyć terminy uwzględniające różne święta:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
nowy rok1 stycznia
walentynki14 lutego
halloween31 października
sylwester31 grudnia

Notatka

Święto Wielkiej Nocy i inne święta ruchome nie są obecnie rozpoznawane przez Todoist.

Wskazówka

Jeśli chcesz widzieć wszystkie wystąpienia zadania, otwórz projekt, włącz układ kalendarza i zapoznaj z tym artykułem.

Zmiana terminu zadania z terminem cyklicznym

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz przełożyć zadanie na inny dzień, zmień jego termin.

Podczas zmiany terminu zadania z terminem cyklicznym, następne wystąpienie będzie zależało od rodzaju terminu cyklicznego:

 • Bezwarunkowy termin cykliczny: następne wystąpienie zawsze nastąpi konkretnego dnia tygodnia lub danego dnia miesiąca. Na przykład: każdy wtorek lub każdy piętnasty dzień.
 • Warunkowy termin cykliczny: następne wystąpienie nastąpi w oparciu o nowo ustalony termin. Nie ma możliwości przełożenia zadań na inny termin, gdzie nadal zachowany byłby oryginalny schemat występowania zadań. Na przykład: co tydzień lub co 12 dni.

Aby przełożyć zadanie cykliczne, skorzystaj z terminarza i wybierz nową datę. Jeśli wpiszesz nowy termin dla zadania cyklicznego, jego cykliczny charakter zostanie utracony.

Dobre praktyki dotyczące terminów cyklicznych

Dodając termin cykliczny weź pod uwagę poniższe porady. W ten sposób ułatwisz Todoist jego prawidłowe rozpoznanie:

 • Datę początkową umieść na końcu: co 14 dni o 7:00 od 1 listopada
 • Godzinę wykonania zadania umieść po dacie: co drugi wtorek o 7:00 od 1 listopada
 • Wymień dni tygodnia, w których będzie się odnawiał termin cykliczny: każdy poniedziałek, wtorek, środa i czwartek

  Todoist nie rozpoznaje zwrotu każdego dnia oprócz jako terminu cyklicznego.

Bądźmy w kontakcie

Twórz zadania z terminami cyklicznymi, aby z czasem wyrobić sobie dobre nawyki. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z planowaniem terminów cyklicznych, skontaktuj się z nami. Summer, Keita, Stef lub któryś z pozostałych członków naszego 14-osobowego zespołu zadba o to, abyś wywiązał(a) się ze wszystkich powtarzających się obowiązków.

FAQ

Oczywiście! Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami.

Aby wyświetlić wszystkie zadania cykliczne na danym koncie, możesz użyć wyszukiwania według terminu cykliczne lub utworzyć filtr z zapytaniemcykliczne.