Pierwsze kroki: sekcje

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

O wiele łatwiej zrealizować duży i skomplikowany projekt, kiedy podzielisz go na mniejsze części. Dodaj sekcje do swojego projektu, a następnie przeciągnij i upuść odpowiednie zadania do sekcji, do której przynależą. Zobaczysz, że szybciej osiągniesz postępy w projekcie, jeśli nie będziesz czuć się przytłoczony(-a) jedną długą listą zadań.

Dodawanie sekcji w projekcie

Rozpoczniej od dodania sekcji, w której uporządkujesz swoje zadania.

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Dodaj sekcję.
 3. Wpisz nazwę sekcji i kliknij Dodaj sekcję.

Wskazówka

Utwórz sekcję bezpośrednio nad lub pod obecną sekcją najeżdżając kursorem pomiędzy sekcjami i klikając Dodaj sekcję.

Dodawanie zadań do sekcji

Organizuj projekty dodając zadania do sekcji.

Dodawanie zadań do sekcji

Istnieją cztery sposoby, aby dodać do sekcji nowe zadanie:

 • Utwórz zadanie w dowolnym miejscu projektu, a następnie przeciągnij je do odpowiedniej sekcji (zanim to zrobisz upewnij się, że sekcja docelowa jest rozwinięta).
 • Rozwiń sekcję, w której ma się znaleźć nowe zadanie, a następnie kliknij Dodaj zadanie.
 • Jeśli znajdujesz się w widoku projektu, w którym już istnieje sekcja, do której chcesz dodać zadanie, wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). W przeciwnym wypadku, wpisz najpierw nazwę projektu poprzedzoną symbolem #, a dalej nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. #Praca /Spotkania).
 • Kliknij zadanie, by otworzyć widok zadania. Następnie użyj ikonki projektu lub wpisz /NazwaSekcji bezpośrednio po nazwie zadania, aby dodać je do wybranej sekcji.

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

Istnieją dwa sposoby, aby dodać do sekcji istniejące zadanie:

 1. Jeśli trzeba, rozwiń sekcję, do której chcesz dodać zadanie.
 2. Przeciągnij zadanie do sekcji.
 3. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 4. Użyj ikonki projektów lub wpisz /NazwaSekcji zaraz po nazwie zadania.

Jeśli zadanie nie jest w tym samym projekcie co sekcja:

 1. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Kliknij ikonkę projektu, aby wybrać nowy projekt lub sekcję.

Wskazówka

W polu nazwy zadania wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem #. Następnie, dodaj nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (na przykład: #Praca /Spotkania). W ten sposób szybko umieścisz zadanie w nowym projekcie i sekcji. Jeśli chcesz szybko przenieść w ten sposób kilka zadań, skorzystaj z wielokrotnego zaznaczania.

Zmiana nazwy sekcji

 1. Kliknij nazwę sekcji.
 2. Wpisz nową nazwę sekcji.
 3. Kliknij Zapisz.

Przenoszenie sekcji

Chcesz, aby Twoja sekcja znalazła się w innym miejscu w projekcie – lub w zupełnie innym projekcie? Nic prostszego, jej przeniesienie zajmie tylko chwilę.

Dodawanie sekcji w obrębie projektu

Po prostu przeciągnij ją i upuść w nowym miejscu.

Przenoszenie sekcji do innego projektu

 1. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie sekcji.
 2. Wybierz Przenieś do...
 3. Kliknij projekt, do którego chcesz przenieść sekcję.

Tworzenie duplikatu sekcji

Możesz utworzyć kopię sekcji wraz ze wszystkimi jej zadaniami , naciskając ikonę trzech kropek na prawo od nazwy sekcji, a następnie wybierając Duplikuj sekcję.

Archiwizowanie sekcji

W dowolnym momencie możesz przenieść sekcję projektu do archiwum. Zadania, które się w niej znajdują, zostaną oznaczone jako ukończone.

 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Archiwizuj sekcję.
 3. Kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby przeglądać sekcje przeniesione do archiwum, kliknij przycisk Widok w prawym górnym rogu projektu i włącz wyświetlanie ukończonych zadań. Sekcje przeniesione do archiwum będą wyszarzone, a znajdujące się w nich zadania oznaczone jako ukończone.

Wskazówka

Jeśli chcesz przywrócić sekcję z archiwum, kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie i wybierz Przywróć sekcję z archiwum. Zadania znajdujące się w tej sekcji będą w dalszym ciągu oznaczone jako ukończone.

Usuwanie sekcji

Jeśli wiesz, że już nigdy nie zajdzie konieczność powrotu do ukończonych zadań, usuń sekcję na zawsze.

Uwaga

 • Usunięcie sekcji spowoduje usunięcie wszystkich należących do niej zadań, zarówno aktywnych jak i ukończonych. Jedynym sposobem odzyskania usuniętej sekcji jest import kopii zapasowej.
 • Jeśli chcesz usunąć sekcję, lecz pozostawić znajdujące się w niej zadania, zaznacz je i naciśnij ikonkęprzenieś do..., aby przenieść je do innej sekcji lub projektu.
 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

FAQ

W każdym projekcie możesz utworzyć maksymalnie 20 sekcji.

Nie, te elementy mogą być dodawane tylko do konkretnych zadań.

Nie, sekcje nie mogą być przypisywane do użytkowników.

Nie, możesz ją tylko zarchiwizować. Aby otrzymać punkty karmy za każde ze zrealizowanych zadań w sekcji upewnij się, że wcześniej oznaczyłeś(-aś) ich ukończenie.

Nie, do archiwum można przenosić tylko całe sekcje lub projekty. Jeśli nie chcesz widzieć wybranych zadań, ukończ je albo usuń.

Nie. Jeśli chcesz zarchiwizować sekcję zachowując znajdujące się w niej aktywne zadania, należy najpierw przenieść je poza sekcję. Możesz to szybko zrobić zaznaczając wiele zadań na raz, a następnie wskazując sekcję lub projekt, do którego chcesz je przenieść.

Tak. Możesz korzystać ze znaków specjalnych, takich jak # " ( ) | & ! _ - oraz ,.

Sekcje mogą być przenoszone tylko między projektami należącymi do tego samego zespołu.