Pierwsze kroki: pod-zadania

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Planuj z rozmachem, realizuj to, co wykonalne. W Todoist możesz bez trudu podzielić duże, złożone zadania na prostsze i mniejsze pod-zadania.

Co więcej, w Todoist, możesz podzielić te pod-zadania na jeszcze mniejsze. Dowiedz się, jak utworzyć pod-zadanie, zmienić zadanie nadrzędne w pod-zadanie i nie tylko.

Tworzenie pod-zadania

subtasks-help-center-2.png

 1. Kliknij zadanie, w którym chcesz utworzyć pod-zadanie. Otworzy się widok zadania.
 2. Wybierz Dodaj pod-zadanie.
 3. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 4. Kliknij Dodaj zadanie lub naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij i przytrzymaj uchwyt znajdujący się obok zadania.
 3. Przeciągnij zadanie w prawo, aby przekształcić je w pod-zadanie.

Uwaga

Obecnie nie ma możliwości zamiany bieżącego zadania w pod-zadanie podczas sortowania w danym widoku.

Zamiana pod-zadania w zadanie nadrzędne

 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij i przytrzymaj uchwyt znajdujący się obok zadania.
 3. Przeciągnij pod-zadanie powyżej lub poniżej jego zadania nadrzędnego oraz w kierunku lewej krawędzi listy zadań.

Wskazówka

Możesz także wykorzystać hierarchię zadań do uporządkowania list zadań w sekcje z nagłówkami.

Warto wiedzieć:

 • Pod-zadania mogą być tworzone tylko wewnątrz projektu. Jeśli przeglądasz zadania w widokach Dziś, Nadchodzące oraz widokach filtra lub etykiety, otwórz zadanie nadrzędne w widoku zadania, a następnie utwórz pod-zadanie.
 • Todoist obsługuje cztery poziomy wcięcia. Na przyklad, pod-zadanie ma poziom wcięcia 1, natomiast pod-pod-pod-pod-zadanie poziom wcięcia 4.
 • Poziom wcięcia zadania nie może zostać zmieniony podczas pracy w widoku zadania.

FAQ

Jeśli terminy ustawione dla zadania nadrzędnego oraz pod-zadania są takie same, oba zostaną wyświetlone w Twoim widoku Dziś. Oznacza to, że pod-zadanie zostanie tam wyświetlone podwójnie. Obecnie testujemy, czy takie rozwiązanie okaże się przydatne.

Oczywiście. Możesz przeglądać ukończone pod-zadania w widoku zadania.

Niestety nie. Aby użyć metody „przeciągnij i upuść” w celu zamiany zadania w pod-zadanie, musisz być w widoku listy projektów.

Nie, to całkowicie normalne. Możesz jednak użyć funkcji przeciągnij i upuść, aby ręcznie posortować pod-zadania w widoku zadania.