Uruchamianie Todoist przy starcie systemu Windows

Platformy

  • Windows 10

Jeśli chcesz, aby aplikacja Todoist uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu Windows, włącz odpowiednią opcję w ustawieniach:

  1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań.
  2. Znajdź Todoist.
  3. Kliknij aplikację prawym przyciskiem i wybierz Otwórz lokalizację pliku. Otworzy się folder zawierający skrót do aplikacji.
  4. Skopiuj skrót Todoist.
  5. Naciśnij klawisz z logiem Windows + R i wpisz shell:startup.
  6. Wybierz OK. Otworzy się folder Uruchamianie.
  7. Wklej skrót Todoist do folderu Uruchamianie.