Nagrywanie komentarzy audio w zadaniach Todoist

Dostępne dla

 • Pro
 • Business
 • Startowy

Platformy

 • Web

Komentarze audio to szybki i prosty sposób na dodanie informacji o zadaniu lub projekcie. Mogą okazać się przydatne w sytuacji, kiedy napisanie pełnego komentarza zajęłoby zbyt wiele czasu.

Uwaga

Nagrywanie komentarzy audio nie jest obsługiwane w Todoist na macOS. Użyj Todoist w przeglądarce, Todoist dla Windows lub aplikacji mobilnych, aby nagrać komentarz audio.

Dodawanie komentarzy audio do zadania

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy.
 2. Kliknij ikonę mikrofonu.
 3. Naciśnij Nagraj dźwięk, aby nagrać komentarz audio. Gdy skończysz, naciśnij Zatrzymaj.

  Kliknij Ponów, aby jeszcze raz nagrać komentarz.

 4. Kliknij Załącz, aby dodać swoje nagranie do komentarza.
 5. Kliknij Komentarz, aby zapisać swoje zmiany.

Dodawanie komentarzy audio do projektu

 1. Otwórz projekt, do którego chcesz dodać komentarz audio i naciśnij ikonę dymku rozmowy.
 2. Kliknij ikonę mikrofonu.
 3. Naciśnij Nagraj dźwięk, aby nagrać komentarz audio. Gdy skończysz, naciśnij Zatrzymaj.

  Kliknij Ponów, aby jeszcze raz nagrać komentarz.

 4. Kliknij Załącz, aby dodać swoje nagranie do komentarza.
 5. Kliknij Komentarz, aby zapisać swoje zmiany.