Ustawianie stałego lub zmiennego czasu dla zadania

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Ustawiając godzinę wykonania zadania możesz sprawić, aby dostosowywała się ona do strefy czasowej, w której obecnie przebywasz. Jednak zdarzają się też sytuacje, kiedy godzina powinna pozostać stała – bez względu na to, w jakiej strefie czasowej się znajdujesz.

Aby to określić, możesz przypisać swoim zadaniom czas zmienny lub czas stały. Dzięki temu zyskasz pewność, że zadanie zostanie wykonane dokładnie wtedy, kiedy powinno i niezależnie od tego, gdzie obecnie przebywasz. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Czas zmienny

Jeśli wybierzesz czas zmienny, godzina realizacji zadania pozostanie taka sama bez względu na to, w jakiej części świata się znajdujesz. Na przykład zadanie, którego termin wykonania upływa o 9:00 rano czasu nowojorskiego, według czasu londyńskiego również będzie miało termin o 9.00 rano.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu z Nowego Jorku na Londyn, termin realizacji zadania będzie w dalszym ciągu upływał o 9:00 rano. Jeśli współdzielisz taki projekt z użytkownikiem przebywającym w Londynie, dla każdego z Was terminem jego realizacji będzie godzina 9:00 rano – pomimo, że nie znajdujecie się w tej samej strefie czasowej.

Domyślnie, wszystkim terminom w Todoist przypisany jest czas zmienny.

Czas stały

Jeśli wybierzesz czas stały, godzina realizacji zadania dostosuje się w zależności od miejsca aktualnego przebywania użytkownika. Na przykład zadanie z terminem o 9:00 rano czasu nowojorskiego, dla użytkownika znajdującego się w Londynie będzie miało automatycznie określoną godzinę 14:00.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu z Nowego Jorku na Londyn, termin realizacji zadania automatycznie dostosuje się i zmieni na godzinę 14:00. Jeśli, przebywając w Nowym Jorku, współdzielisz taki projekt z użytkownikiem mieszkającym w Londynie, termin zadania będzie wyświetlany jako 9:00 dla Ciebie, a 14:00 dla Twojego współpracownika.

Notatka

Jako czas stały możesz wybrać tylko tę strefę czasową, w której obecnie przebywasz. W sytuacji, gdy inny z użytkowników wybierze inną strefę czasową, zobaczysz trzecią opcję, pozwalającą zachować obecną strefę czasową dla zadania.

Tryb czasu zmiennego lub stałego dla swojego zadania możesz określić, korzystając z dowolnego urządzenia.

  1. Kliknij pole Termin w widoku zadania lub ikonkę kalendarza podczas dodawania lub edycji zadania.
  2. Kliknij przycisk Czas poniżej terminarza.
  3. Wpisz godzinę realizacji swojego zadania, a następnie kliknij Strefa czasowa.
  4. Wybierz z menu, czy wolisz używać czasu stałego czy zmiennego.

    Jeśli współpracownik określił już strefę czasową dla zadania, zobaczysz trzecią opcję, umożliwiającą jej zachowanie.

  5. Kliknij Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.

FAQ

Termin określany dla zadania domyślnie zachowuje się jak termin zmienny.

Nie. Możesz wybrać tylko strefę czasową, w której obecnie przebywasz. Jeśli strefa czasowa dla zadania została już wcześniej ustawiona przez użytkownika z innej strefy czasowej, pojawi się dodatkowa opcja, pozwalająca zachować obecną strefę czasową zadania.

Ustawiając czas zmienny dla swoich zadań możesz sprawić, że wszystkie terminy pozostaną takie same niezależnie od urządzenia, z którego korzystasz i strefy czasowej, w jakiej się ono znajduje.