Korzystanie z Apiant i Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web

Apiant to sieciowa aplikacja do automatyzacji zadań.

Dzięki Apiant możesz powiązać Todoist z innymi aplikacjami i w ten sposób zautomatyzować niektóre z wykonywanych czynności.

Skonfiguruj integrację

 1. Zaloguj się na https://apiant.com/.
 2. Kliknij przycisk Dashboard (pulpit) z prawej strony na górze.
 3. Naciśnij Połączenia.
 4. Naciśnij + Connect an app (połącz aplikację).
 5. W polu Search Catalogue (przeszukaj katalog), znajdź Todoist.
 6. Kliknij ikonkę Todoist.
 7. W wyskakującym okienku kliknij Agree, aby umożliwić Apiant dostęp do danych Todoist.

Korzystanie z integracji

Apiant oferuje kilka predefiniowanych integracji z Todoist. Oto, w jaki sposób możesz je zainstalować:

Uwaga

Niektóre z szablonów mogą zostać zainstalowane tylko jeśli korzystasz z subskrypcji "Apiant's Professional Templates" lub wyższej.

 1. Zaloguj się na https://apiant.com/.
 2. Kliknij przycisk Dashboard (pulpit) z prawej strony na górze.
 3. Kliknij Szablony.
 4. W polu Search Templates (szukaj szablonów), wpisz Todoist oraz nazwę aplikacji, z którą chcesz połączyć Todoist.
 5. Naciśnij ikonę lupki, aby rozpocząć wyszukiwanie.
 6. Wybierz szablon, którego chcesz użyć.
 7. W wyskakującym okienku kliknij Install this Template! (zainstaluj ten szablon).
 8. Kliknij Install (instaluj).
 9. Kliknij OK.
 10. Użyj przełącznika obok szablonu, aby włączyć automatyzację.

Usuwanie integracji

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z Apiant, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się na https://apiant.com/.
 2. Kliknij Dashboard (pulpit) z prawej strony na górze.
 3. Naciśnij Połączenia.
 4. Kliknij ikonkę kosza po prawej stronie połączenia z Todoist.
 5. Wybierz Disconnect (rozłącz).

Uzyskaj pomoc

Jeśli zdarzyło Ci się napotkać problemy z integracją Apiant, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Apiant.