Używanie menu kontekstowego z Todoist na iOS

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS

Menu kontekstowe zostały wprowadzone przez Apple wraz z systemem iOS 13. Zapewniają użytkownikowi możliwość prostszej i bardziej intuicyjnej interakcji z elementami na ekranie.

W Todoist możesz spotkać się z tym rozwiązaniem w przypadku zadań, projektów, filtrów i etykiet. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać wybrany element na ekranie urządzenia z iOS, aby wyświetlić listę sugerowanych czynności.

Zadania

Aby zobaczyć meu kontekstowe dla zadania upewnij się, czy jesteś w widoku projektu lub innym widoku wyświetlanym w układzie listy.

Następnie naciśnij i przytrzymaj zadanie, aby otworzyć menu kontekstowe. Zobaczysz następujące opcje:

 • Wybierz zadanie – pozwala wybrać do edycji jedno lub kilka zadań.
 • Terminarz – otwiera okno terminarza, w którym możesz określić datę i czas dla zadania.
 • Przenieś do... – pozwala przenieść zadanie do innego projektu i/lub sekcji.
 • Priorytet – umożliwia zmianę priorytetu zadania.
 • Duplikuj zadanie – tworzy kopię wybranego zadania.
 • Kopiuj link do zadania – pozwala skopiować do schowka link do zadania.
 • Usuń zadanie – usuwa wybrane zadanie.

W przypadku projektów współdzielonych zobaczysz następujące opcje:

 • Przypisz – pozwala przypisać zadanie do siebie lub współpracownika.
 • Ukończ na zawsze pozwala ukończyć zadanie usuwając przypisany do niego termin cykliczny.

Projekty

Naciśnij i przytrzymaj projekt, który chcesz edytować. Pojawi się menu kontekstowe zawierające następujące opcje:

 • Edytuj – umożliwia zmianę nazwy i koloru projektu.
 • Współdziel – pozwala dodać współpracowników do Twojego projektu lub ich usunąć.
 • Duplikuj – pozwala utworzyć kopię projektu.
 • Dodaj do Ulubionych – pozwala dodać projekt do sekcji Ulubione. Jeśli projekt został już wcześniej dodany do Ulubionych, zamiast tego pojawi się możliwość usunięcia go z tej grupy.
 • Archiwizuj projekt – umożliwia przeniesienie wybranego projektu do archiwum.

W przypadku projektów współdzielonych zobaczysz też opcję Opuść projekt.

Filtry

Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz edytować. Pojawi się menu kontekstowe zawierające następujące opcje:

 • Edytuj filtr – otwiera okno, w którym możesz edytować nazwę, kolor lub zapytanie filtra.
 • Kopiuj link do filtra – pozwala skopiować do schowka link do zafiltra.
 • Dodaj do Ulubionych – pozwala dodać filtr do sekcji Ulubione. Jeśli ten filtr został już wcześniej dodany do Ulubionych, zamiast tego pojawi się możliwość usunięcia go z tej grupy.
 • Usuń filtr – usuwa wskazany filtr.

Wskazówka

Jeśli korzystasz z iPada z systemem iPadOS w wersji 13.4 lub wyższej używając myszy lub trackpada, możesz również otworzyć menu kontekstowe, klikając prawym przyciskiem zadanie, projekt, etykietę lub filtr.

Etykiety

Naciśnij i przytrzymaj etykietę, którą chcesz edytować. Pojawi się menu kontekstowe zawierające następujące opcje:

 • Edytuj etykietę – pozwala zmienić nazwę i kolor etykiety.
 • Kopiuj link do etykiety – pozwala skopiować do schowka link do etykiety.
 • Dodaj do Ulubionych – pozwala dodać etykietę do sekcji Ulubione. Jeśli ta etykieta została już wcześniej dodana do Ulubionych, zamiast tego pojawi się możliwość usunięcia jej z tej grupy.
 • Usuń etykietę – usuwa wskazaną etykietę.

Wprowadzając zmiany w etykiecie współdzielonej zobaczysz tylko dwie opcje: Edytuj etykietę oraz Usuń etykietę.

Uzyskaj pomoc

Menu kontekstowe może się czasami wyświetlić w sytuacji, kiedy chcesz tylko przeciągnąć i upuścić zadanie, projekt, etykietę lub filtr. Problem ten dotyczy wszystkich aplikacji dla iOS wykorzystujących menu kontekstowe. Aby tego uniknąć, naciśnij i przytrzymaj wybrany element, a następnie lekko przeciągnij go w prawo, co spowoduje zamknięcie menu kontekstowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli napotkałeś(-aś) inne problemy związane z używaniem menu kontekstowego w Todoist.