Korzystanie z DAKboard i Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web

DAKboard to darmowa, działająca w sieci aplikacja pozwalająca wyświetlać w spersonalizowany sposób Twoje zdjecia, kalendarz, wiadomości, informacje pogodowe i narzędzia do zarządzania zadaniami.

Dzięki tej integracji możesz wyświetlać zadania Todoist na swoim spersonalizowanym pulpicie kalendarza na laptopie, tablecie lub urządzeniach z Raspberry Pi.

Konfigurowanie integracji

 1. Zaloguj się do swojego konta DAKboard.
 2. Kliknij zakładkę Screens (widoki).
 3. Wybierz My Predefined Screen (mój widok domyślny).
 4. W widoku głównym wybierz todo.
 5. Obok To-do source (źródło danych to-do), wybierz Todoist.
 6. Obok Todoist Account (konto Todoist), kliknij przycisk Connect to Todoist (połącz z Todoist).
 7. W wyskakującym okienku kliknij Agree, aby umożliwić integracji dostęp do danych Todoist.

Korzystanie z integracji

DAKboard obsługuje dwa typy widoku:

Jeśli chcesz korzystać z widoku domyślnego, aktywuj integrację postępując zgodnie z instrukcjami powyżej. Dzięki temu uzyskasz podgląd zadań Todoist na swoim pulpicie.

Jeśli chcesz, aby zadania Todoist pojawiły się w widoku spersonalizowanym, wykonaj poniższe czynności:

 1. Po zalogowaniu do swojego konta DAKboard, kliknij zakładkę Screens (widoki) po lewej stronie.
 2. Kliknij My Custom Screen (mój widok spersonalizowany).
 3. W prawym górnym rogu kliknij Add a Block (dodaj blok).
 4. W polu wyszukiwania znajdź Todoist (lub przewiń w dół do sekcji Todo, a następnie kliknij Todoist).
 5. Umieść blok w wybranym miejscu.

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez DAKboard. Aby uzyskać wsparcie, kontaktuj się z zespołem pomocy technicznej DAKboard.

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z DAKboard, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Po zalogowaniu do swojego konta DAKboard, kliknij zakładkę App Authorizations (zezwolenia aplikacji) po lewej stronie.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie Todoist.
 3. Wybierz Revoke (rezygnuj), aby usunąć integrację.