Używanie Draftsl z Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Platformy

  • iOS

Drafts jest aplikacją dla iOS służącą do tworzenia szybkich notatek. Dzięki integracji Drafts z Todoist uzyskasz możliwość tworzenia zadań Todoist na podstawie notatek Drafts.

Konfigurowanie integracji

  1. Zainstaluj aplikację Drafts.
  2. Z katalogu czynności wybierz odpowiednią czynność dla Todoist, Naciśnij przycisk Instaluj na swoim urządzeniu z iOS.

Ta integracja jest obsługiwana przez Drafts. Aby uzyskać wsparcie, napisz do zespołu pomocy technicznej Drafts na adres support@agiletortoise.com.