Korzystanie z folderów, aby uporządkować projekty zespołu


Jeśli Twój zespół pracuje z dużą liczbą projektów, spróbuj je uporządkować przy pomocy folderów.

Foldery to doskonały sposób, by uporządkować Twoje projekty. Co ważne, podlegają one synchronizacji na kontach wszystkich członków zespołu – utworzona raz struktura będzie wyglądać tak samo, niezależnie od użytkownika.

Notatka

Aby uporządkować projekty osobiste, korzystaj z pod-projektów. Dzięki nim podzielisz duże i złożone przedsięwzięcia na kilka mniejszych.

Tworzenie folderu

 1. Kliknij swój zespół Todoist na pasku bocznym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie.
 3. Wybierz Folder.
 4. Wpisz nazwę swojego folderu.
 5. (opcjonalnie) Otwórz rozwijane menu Uwzględnij projekty, aby dodać projekty do folderu (możesz to zrobić również już po jego utworzeniu).
 6. Kliknij Dodaj.

Przenoszenie projektu do folderu

Wskazówka

Podczas edycji folderów możesz zaznaczać i​ przenosić do nich projekty. 🤯 Dowiedz się, jak edytować foldery.

 1. Na pasku bocznym kliknij zespół, do którego należy wybrany projekt.
 2. Umieść kursor nad projektem, który chcesz przenieść.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 4. Umieść kursor nad przyciskiem Organizuj w folderze.
 5. Wybierz Przenieś do folderu.
 6. (opcjonalnie) Otwórz rozwijane menu Uwzględnij projekty, aby dodać projekty do folderu.
 7. Naciśnij Folder, aby wybrać folder, do którego chcesz przenieść swój projekt.
 8. Kliknij Przenieś.

Edytowanie folderu

Notatka

Aby edytować folder musisz być członkiem zespołu lub jego administratorem. Dowiedz się więcej o rolach użytkowników, ich uprawnieniach i ograniczeniach.

 1. W menu bocznym kliknij nazwę swojego zespołu. Po prawej stronie zobaczysz listę wszystkich projektów i folderów, do których dołączyłeś(-aś).
 2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie folderu.
 3. Naciśnij Edytuj, a następnie wprowadź zmiany.
 4. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.

Usuwanie folderu

Notatka

Jeśli usuniesz folder, wszystkie znajdujące się w nim projekty zostaną przeniesione poza folder.

 1. W menu bocznym kliknij nazwę swojego zespołu. Po prawej stronie zobaczysz listę wszystkich projektów i folderów, do których dołączyłeś(-aś).
 2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie folderu.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami, jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z korzystaniem z folderów lub ich tworzeniem.