Używanie Ginger Keyboard z Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Ginger Keyboard to aplikacja klawiaturowa na urządzenia mobilne, umożliwiająca zapisywanie notatek, tworzenie zadań oraz rozmowy na żywo w trakcie wysyłania wiadomości tekstowych i e-maili.

Dzięki tej integracji uzyskasz dostęp do swoich zadań Todoist oraz możliwość tworzenia nowych zadań bezpośrednio z poziomu dowolnej aplikacji mobilnej wykorzystującej klawiaturę (np. komunikatory, klient poczty).

Konfigurowanie integracji

  1. Uruchom i wybierz Ginger Keyboard.

Korzystanie z integracji

  1. Naciśnij ikonkę potwierdzenia w pasku Smart Bar, w górnej części klawiatury.
  2. Wybierz Open (otwórz) lub New task (nowe zadanie) i wybierz Todoist.

Ta integracja jest obsługiwana przez Ginger. Aby uzyskać wsparcie, kontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Ginger.