Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Platformy

  • Web
  • macOS
  • iOS
  • Android
  • Windows 10

Zaoszczędź sobie pracy i czasu, wykonując powtarzające się czynności w Todoist przy pomocy skrótów.

Poniższych skrótów możesz używać w całej aplikacji, inne działają tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Shortcuts modal

Wskazówka

Zyskaj dostęp do skrótów globalnych używając aplikacji Todoist dla macOS lub Windows. Dzięki temu możesz dodawać zadania korzystając z dowolnej aplikacji, podczas gdy Todoist będzie działać w tle.

Ogólne

Czynnośćskrót macOSskrót Windows
Szybkie DodawanieQQ
szukaj/ lub F/ lub F
odrzuć/anulujEscEsc

otwórz/zamknij pasku bocznym

MM

wyświetl skróty klawiaturowe

??

Otwórz szybkie wyszukiwanie

Cmd ⌘ + KCtrl + K
wydrukuj bieżący widokCmd ⌘ + PCtrl + P
powiększCmd ⌘ + =Ctrl + =
pomniejszCmd ⌘ + symbol minus (-)Ctrl + symbol minus (-)
resetuj powiększenieCmd ⌘ + 0Ctrl + 0

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

CzynnośćSkrót
ustaw poziom priorytetup1, p2, p3, p4
wskaż projekt#
wskaż sekcję/
przypisz użytkownika+
dodaj etykietę@
dodaj przypomnienie!

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

CzynnośćSkrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O , następnie P
Otwórz Pomoc
O , następnie H
otwórz powiadomienia
O , następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O , następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub
przesuń zaznaczenie w dół
J lub
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H , lub G , następnie
przejdź do skrzynki
G , następnie I
przejdź do widoku Dziś
G , następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G , następnie U
przejdź do etykiet
G , następnie L
przejdź do projektów
G , następnie P
przejdź do sekcji
G , następnie /
otwórz ustawienia
O , następnie S
otwórz motyw
O , następnie T
otwórz Dziennik aktywności
G , następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G , następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

CzynnośćSkrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ +
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
Ctrl + Enter

Edytowanie zadań

Czynnośćskrót macOSskrót Windows
ukończ zaznaczone zadanie
E
E
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru
Shift + kliknięcie pola wyboru
otwórz widok zadania
Enter
Enter
edytuj zadanie
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
zapisz zmiany
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
określ termin
T
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
Shift + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
zmień poziom priorytetu
Y
Y
komentarz
C
C
dodaj etykietę
L
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ + R
Shift + R
przenieś do...
V
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
.
wybierz zaznaczone zadanie
X lub Cmd ⌘ + kliknięcie
Ctrl + kliknięcie
wybierz wiele zadań jednocześnie
Cmd ⌘ + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie
Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
,
usuń wybrane zadanie
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
Cmd +
Ctrl +
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

CzynnośćSkrótskrót Windows
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Shift + E

Notatka

Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

CzynnośćSkrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj według terminu
D
sortuj według priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj według przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynnośćskrót macOSskrót Windows
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +
Shift +
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +
Shift +

Wskazówka

Jeśli chcesz korzystać z większej liczby skrótów, wypróbuj niezależny dodatek Todoist Shortcuts (Skróty) dla Chrome lub Firefoxa.