Używanie Llama Life z Todoist

Dostępne dla

 • Business
 • Startowy
 • Pro

Platformy

 • Web

Llama Life to zabawne (lecz przy okazji też dość potężne) narzędzia, które pomoże Ci realizować zadania z listy, a nie tylko je tworzyć. Zasada działania opiera się na koncepcji time-boxingu, czyli planowania stałej, odmierzonej ilości czasu na wykonanie konkretnego zadania. Daje to komfort psychiczny, ponieważ możesz zająć się jedną rzeczą w danej chwili.

Po połączeniu Llama Life z Todoist uzyskasz możliwość łatwego synchronizowania zadań Todoist z Llama Life, aby następnie podzielić je na na pakiety do wykonania w określonym przedziale czasu.

Konfigurowanie integracji

 1. Otwórz Llama Life.
 2. Naciśnij Settings (ustawienia) w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Todoist Integration (integracja z Todoist), a następnie Connect to Todoist (połącz z Todoist).
 4. Otworzy się okno, w którym zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie zgody na uzyskiwanie informacji o Twoich zadaniach przez Llama Life.
 5. Po udzieleniu zgody otworzy się kolejne okno.
 6. W prawym górnym rogu naciśnij Preset List (lista domyślna).
 7. W menu opcji Todoist Today wybuierz Load (wczytaj).
 8. To wszystko! Możesz już zacząć używać tej integracji.

Korzystanie z integracji

 1. W aplikacji Llama Life możesz przeciągać i upuszczać zadania, zmieniając w ten sposób ich kolejność.
 2. W odniesieniu do każdego zadania możesz określić, ile czasu przeznaczasz na jego wykonanie. Jeśli tego nie zrobisz, aplikacja domyślnie przyjmie 25 minut.
 3. Zadanie znajdujące się na górze listy zostanie załadowane automatycznie. To na nim należy się skupić w pierwszej kolejności.
 4. Gdy będziesz gotowy(-a) zacząć, rozpocznij odmierzanie czasu. Kliknij przycisk Play.
 5. Gdy wykonasz zdanie, naciśnij Complete (gotowe).
 6. Ta integracja przesyła dane wylko w jednąstronę. Oznacza to, że ukończenie zadania w Llama Life nie spowoduje oznaczenia zadania jako ukończonego w Todoist.

Wskazówka

Jeśli w Todoist, dodasz cyfrę na końcu nazwy zadania, zostanie ona automatycznie przekonwertowana w minuty w Llama Life. Na przykład, jeśli swoje zadanie nazwiesz Napisać raport 60, na realizację tego zadania w Llama Life zostanie automatycznie zaplanowana jedna godzina. Więcej informacji o korzystaniu z Llama Life znajdziesz na stronie internetowej aplikacji.

FAQ

Otwórz Preset Lists. W sekcji Todoist Today wybierz Edit.

Jeśli nie chcesz już używać Llama Life z Todoist, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Otwórz Todoist w przeglądarce.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz zakładkę Integracje.
 4. Kliknij ikonkę X obok Llama Life.
 5. Wybierz Disconnect (rozłącz).