Używanie Mailplane z Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Platformy

  • macOS

Mailplane jest klientem poczty dla macOS. Integracja to pozwala tworzyć zadania Todoist na podstawie konwersacji prowadzonych w Mailplane.

Konfigurowanie integracji

Mamy dobrą wiadomość! Aplikacje Todoist i Mailplane łączą się automatycznie.

Korzystanie z integracji

  1. Otwórz konwersację w Mailplane.
  2. Wybierz tekst, który chciałbyś(-abyś) zobaczyć w sekcji komentarzy nowego zadania. Mailplane kopiuje całą wiadomość jeśli nie wybierzesz konkretnego tekstu.
  3. Wybierz File → Save Clip → Todoist (możesz też użyć skrótu Cmd + Shift + E).
  4. Użyj okienka Szybkiego dodawania aby dodać szczegóły zadania, a następnie wybierz Dodaj zadanie, by zapisać je w Todoist.

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez Mailplane. Aby uzyskać wsparcie, kontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Mailplane.