Korzystanie z Microsoft Teams i Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Uwaga

Obecnie integracja ta nie działa dla Microsoft Teams w systemie iOS. Przepraszamy!

Microsoft Teams to aplikacja wspomagająca pracę zespołową, która zapewnia platformę do prowadzenia rozmów, wideokonferencji i przechowywania plików.

Integracja Microsoft Teams z Todoist umożliwia współdzielenie zadań ze współpracownikami, ale również tworzenie własnych zadań z wiadomości współdzielonych na Twoim koncie Microsoft Teams.

Konfigurowanie integracji

  1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft Teams.
  2. Kliknij Aplikacje w menu po lewej stronie.
  3. Wyszukaj Todoist.
  4. Kliknij Todoist.
  5. Pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij Dodaj poniżej ikony Todoist.

Korzystanie z integracji

 1. Najedź kursorem na wiadomość, którą chcesz zamienić w zadanie.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek, aby otworzyć rozwijane menu.
 3. Przewiń w dół do Więcej sekcji. Pojawi się lista możliwych działań.
 4. Wybierz Dodaj zadanie do Todoist lub Dodaj do skrzynki:
  • Jeśli wybierzesz Dodaj do skrzynki, wiadomość będzie automatycznie dodana do skrzynki Todoist jako zadanie o priorytecie 4.
  • Jeśli wybierzesz Dodaj zadanie do Todoist, będziesz w stanie dostosować swoje zadanie wpisując nazwę zadania i termin oraz wybrać projekt i poziom priorytetu. Po wpisaniu wszystkich szczegółów zadania, kliknij Dodaj.

Screenshot_2020-08-17_at_14.20.00.png

Wskazówka

Kliknięcie zadania w oknie czatu Todoist spowoduje otworzenie zadania w Todoist

 1. W Microsoft Teams, kliknij Czat w menu po lewej stronie.
 2. Z listy czatów wybierz Todoist.
 3. Możesz teraz korzystać z następujących komend (na chwilę obecną komendy działają tylko w języku angielskim):
  • Komenda due (termin do) pozwala sprawdzić zadania, których termin przypada w określonym czasie. Na przykład: jeśli wpiszesz due Friday (do piątku), zobaczysz listę zadań, których termin wykonania przypada na piątek.
  • Komenda project wyświetla zadania, które znajdują się we wskazanym projekcie. Na przykład: wpisując project Praca zobaczysz listę wszystkich zadań w projekcie Praca.
  • Komenda add (dodaj) pozwala dodać nowe zadanie. Na przykład, wpisując add Wyprowadzić psatomorrow9am utworzysz zadanie o nazwie Wyprowadzić psa z terminem jutro o 9:00.
   • Możesz również określić priorytet (wpisz p1, p2, p3 lub p4), projekt (wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem #) lub etykietę (wpisz nazwę etykiety poprzedzoną symbolem@).

Todoist task in Teams chat

FAQ

Poproś administratora swojego konta Microsoft Teams o sprawdzenie uprawnień aplikacji.

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z Microsoft Teams, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft Teams.
 2. Znajdź ikonkę Todoist w dowolnym miejscu aplikacji (na przykład w okienku czatu).
 3. Kliknij ikonkę Todoist prawym przyciskiem myszy i wybierz Odinstaluj.
 4. Naciśnij Odinstaluj ponownie, aby potwierdzić.