Używanie Outlooka z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • macOS
 • iOS
 • Android
 • Windows 10

Dzięki rozszerzeniu Todoist dla Outlooka możesz w prosty sposób zmieniać e-maile w zadania Todoist.

Wymagania systemowe

Rozszerzenie Outlook obsługuje konta e-mail hostowane na poniższych usługach poczty elektronicznej w chmurze Microsoft:

 • Outlook.com
 • Live.com
 • Hotmail.com
 • Konta e-mail Office 365
 • Konta Microsoft Exchange w chmurze

Dodatek dla Outlooka działa z aplikacją Outlook 2019 (i nowszymi) dla systemu Windows oraz Outlook 2016 (i nowszymi) dla macOS. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, możesz używać dodatku logując się na swoje konto w Outlooku w przeglądarce.

Konfigurowanie dodatku

Najpierw sprawdź, czy korzystasz z konta firmowego, dla którego wyłączono instalację rozszerzeń z sieci. Jeśli Twój rodzaj konta nie jest wspierany przez rozszerzenia sieciowe (np. konta IMAP lub POP3), dodatek Outlook może nie być dostępny.

Jeśli dla Twojego konta Outlook włączono instalację rozszerzeń sieciowych, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz dowolny e-mail w aplikacji Outlook.
 2. Kliknij ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij Pobierz dodatki.
 4. Wyszukaj Todoist.
 5. Kliknij Dodaj, aby zainstalować rozszerzenie.
 6. Kliknij Kontynuuj.

Notatka

Przy pierwszym uruchomieniu dodatku możesz zostać poproszony(-a) o zalogowanie się do swojego konta Microsoft przy użyciu loginu i hasła Outlooka.

Dodaj zadanie do Todoist

Wskazówka

Jeśli chcesz otworzyć wiadomość, na podstawie której utworzono zadanie, kliknij to zadanie w Todoist (wiadomość zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki.

 1. W aplikacji Outlook otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz zmienić w zadanie.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu w widoku e-maila.
 3. Przewiń w dół do ikonki Todoist.
 4. Kliknij Dodaj do Todoist.
 5. Jeśli zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się do swojego konta Todoist, kliknij Zaloguj, a następnie Zezwalaj.
 6. Zostanie wyświetlony panel Todoist. Możesz tam wpisać nazwę zadania, dodać termin, wskazać projekt, dodać etykietę i priorytet.
 7. Gdy skończysz edytować zadanie, kliknij Dodaj zadanie.
 8. Zadanie zostanie dodane do wybranego projektu w Todoist.

Korzystanie z narzędzia szybkiego dodawania, aby zamienić e-mail w zadanie

 1. Otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz zamienić w zadanie.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu w widoku e-maila.
 3. Przewiń w dół do ikonki Todoist.
 4. Kliknij Dodaj do skrzynki Todoist.
 5. Zadanie zostanie automatycznie dodane w Twojej skrzynce Todoist.

Usuwanie rozszerzenia dla Outlooka

 1. Zaloguj się używając danych swojego konta Outlook.
 2. Otwórz wiadomość e-mail.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek na górze widoku e-maila.
 4. Kliknij Pobierz dodatki.
 5. W menu po lewej stronie kliknij Moje dodatki.
 6. Kliknij ikonę trzech kropek znajdującą się pod ikonką Todoist.
 7. Kliknij Remove (usuń).

Warto wiedzieć:

 • Jeśli korzystasz z konta firmowego, dla którego wyłączono instalację rozszerzeń z sieci lub Twój rodzaj konta nie jest wspierany przez rozszerzenia sieciowe (np. konta IMAP lub POP3), dodatek Outlook może nie być dostępny na Twoim koncie.
 • Jeśli Twoje konto e-mail nie jest obsługiwane przez serwer Microsoftu (usługa cloud email services)., Todoist może nie być w stanie uzyskać linków potrzebnych do przeglądania wiadomości e-mail w zadaniu. Rozwiązaniem jest utworzenie zadania na podstawie wiadomości e-mail i otwarcie wiadomości e-mail bezpośrednio w programie Outlook.
 • Nie ma możliwości otwarcia zadań Todoist w aplikacji Outlooka na komputer stacjonarny. Zamiast tego, otwórz swoje zadania w aplikacji Outlooka na przeglądarkę.

FAQ

Postępuj według tych wskazówek, aby odinstalować starszą wersję wtyczki. Usuń OutlookTodoistADX z listy swoich aplikacji.

Nie. Godzinę wykonania zadania możesz dodać tylko z poziomu Todoist.

Proces anulowania zezwoleń różni się w zależności od typu konta Microsoft. Jeśli używasz dodatku z kontem osobistym, ustawienia zezwoleń możesz zmienić na stronie ustawień konta Microsoft: https://account.live.com/Consent/Manage. Jeśli korzystasz z konta w pracy lub w szkole, możesz zarządzać zezwoleniami w portalu My Apps: https://myapplications.microsoft.com/.

Jeśli cofniesz uprawnienia dla dodatku Outlook, utracisz możliwość korzystania z tego rozszerzenia.

Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy wiadomość, którą próbujesz otworzyć, została przeniesiona, zarchiwizowana lub usunięta.

Aby otworzyć wiadomość, która została przeniesiona, zarchiwizowana lub usunięta, dodatek Outlook może wymagać zalogowania się do Twojego konta Microsoft w celu uzyskania dostępu do API Microsoft Graph.

Dostęp do API jest niezbędny, aby utworzyć trwałe łącze do wiadomości e-mail powiązanej z Twoim zadaniem Todoist. Gdy to nastąpi, link do wiadomości będzie działał nawet wtedy, gdy wiadomość zostanie przeniesiona, zarchiwizowana lub usunięta. Uzyskane w ten sposób uprawnienia dostępu do Graph API zostaną przez nas wykorzystane wyłącznie w celu uzyskania linka do wiadomości.

W większości przypadków dodatek Outlook będzie w stanie przeprowadzić ten proces automatycznie, korzystając z trybu jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej (Single Sign-On) działającego w tle. Funkcja ta nie jest jednak dostępna w przypadku wszystkich kont i platform sprzętowych. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne będzie zalogowanie się do konta Microsoft.

Jeśli w ustawieniach dodatku wybierzesz wylogowywanie się, zostaniesz wylogowany(-a) zarówno z Todoist, jak i ze swojego konta Microsoft.

Jeśli po utworzeniu zadania przeniosłeś(-a) powiązaną wiadomość e-mail do innego folderu, łącze zostanie przerwane i nie będzie można do niej wrócić. JEśli tak się zdarzy, możesz ponownie utworzyć zadanie w oparciu o wiadomość znajdującą się w nowym folderze (proponujemy jednocześnie usunąć stare zadanie z niedziałającym linkiem).

Moze sę to zdarzyć w sytuacji, gdy używasz profilu firmowego (z wyłączoną możliwością instalowania dodatków) albo kiedy korzystasz z konta, które nie jest obsługiwane przez dodatki sieciowe – np. POP3 lub IMAP.

Niestety nie. Rozwiązanie polegające na wyświetlaniu Todoist wewnątrz Outlooka nie może być już dłużej stosowane. Firma Microsoft, wdrażając nowe modele integracji, przestała oferować wsparcie dla dotychczasowych rozwiązań. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Spróbuj zalogować się przy pomocy adresu e-mail i hasła (jeśli jeszcze nie masz hasła, utwórz je postępując według tych wskazówek) albo otwórz aplikację Outlook w przeglądarce i zaloguj się w niej, korzystając z konta Google.

Skontaktuj się z administratorem sieci i poproś zmianę opcji Integrated Apps (aplikacje zintegrowane) w panelu administratora O365. Należy tam wybrać funkcję Add Apps (dodaj apki), a następnie wybrać Todoist dla Outlooka.

Z tego miejsca można wybrać, czy integracja ma zostać aktywowana dla wszystkich użytkowników, czy tylko wybranych osób. Następnie należy wyrazić zgodę na przyznanie następujących uprawnień, niezbędnych do działania dodatku:

 • Dostęp do skrzynki pocztowej
 • Możliwość zalogowania się i dostęp do profilu
 • Utrzymanie przyznanego wcześniej dostępu do danych