Używanie Rindle z Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Rindle pomaga zebrać w jednym miejscu Twoje zadania z różnych usług i aplikacji. Integracjka ta pozwala dodawać zadania Todoist bezpośrednio do Rindle. Zarówno zadania utworzone przez Ciebie, jak i te, do których Cię przypisano, zostaną automatycznie przesłane do Rindle i wyświetlone w strumieniu (Rindle Stream).

Kiedy już zadanie znajdzie się w Rindle, na jego podstawie będzie można utworzyć zadanie Rindle (zawierające link zwrotny do Todoist).

Konfigurowanie integracji

  1. Kliknij ikonkę strumienia (Stream) w lewym górnym rogu ekranu. Dzięki temu rozwiniesz i wyświetlisz jego widok.
  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę ustawień (Settings).
  3. W widoku "Active Drops" kliknij przycisk Add a Drop. Spowoduje to otwarcie asystenta (Drop Wizard), który przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.
  4. Wybierz Todoist.
  5. Potwierdź autoryzację (Authorize) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać aplikację z Twoim kontem.

Korzystanie z integracji

  1. Wybierz właściwy Drop i skonfiguruj go. Po wszystkim zobaczysz podsumowanie.
  2. Kliknij przycisk Save Drop. Zostaniesz przeniesiony(-a) z powrotem do widoku "Active Drops", gdzie zobaczysz nowo dodany Drop.

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez Rindle. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Rindle.