Używanie Todoist i Scanbot

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS
 • Android

Scanbot jest aplikacją do skanowania dokumentów dla systemów iOS i Android.

Dzięki tej integracji możesz dodawać do Todoist dowolne pliki i obrazy zeskanowane przy pomocy Scanbota.

Uwaga

Aby korzystać z tej integracji konieczne jest wykupienie subskrypcji Scanbot.

Konfigurowanie integracji

 1. Upewnij się, że na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane obydwie aplikacje.
 2. W Scanbot, otwórz Settings (ustawienia).
 3. Wybierz Cloud Services (usługi w chmurze).
 4. Naciśnij Add service (dodaj usługę).
 5. Wybierz Todoist.
 6. Zaloguj się do swojego konta Todoist.
 7. Naciśnij Agree (zgadzam się).

Korzystanie z integracji

 1. W aplikacji Scanbot przejdź do zeskanowanego dokumentu, który chcesz dodać do Todoist.
 2. Naciśnij Send to (wyślij do) w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz projekt, do którego ma zostać dodany dokument.
 4. (opcjonalnie) Zmień nazwę zadania, dodaj przypomnienie (tylko jeśli korzystasz z płatnej subskrypcji) lub napisz komentarz.
 5. Naciśnij Upload to “project” (wyślij do „nazwa_projektu”).

Wskazówka

Możesz automatycznie przesyłać do Todoist wszystkie zeskanowane materiały. Postępuj w ten sposób:

 1. W Scanbot, otwórz Settings (ustawienia).
 2. Wybierz Cloud Services (usługi w chmurze).
 3. Włącz Automatic Upload (automatyczne przesyłanie).
 4. Naciśnij Cloud Services (usługi w chmurze).
 5. Wybierz Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist i Scanbota, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. W Scanbot, otwórz Settings (ustawienia).
 2. Wybierz Cloud Services (usługi w chmurze).
 3. Naciśnij ikonkę kosza obok Todoist.
 4. Aby potwierdzić, naciśnij Wyloguj się.

Ta integracja jest obsługiwana przez ScanBot. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ScanBot.