Używanie Slacka z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Slack to działające w chmurze narzędzie ułatwiające współpracę w zespole. Oferuje uporządkowane tematycznie pokoje dyskusyjne (kanały), a także grupy prywatne i wiadomości prywatne. Każda treść umieszczona w Slack może być łatwo wyszukana, włączając w to rozmowy, linki, pliki i osoby.

Dzięki tej integracji możesz tworzyć nowe zadania bezpośrednio w Slacku, z poziomu kanału lub wiadomości prywatnej.

Konfigurowanie integracji

 1. Odwiedź https://todoist.com/slack/begin.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu.
 3. Naciśnij przycisk Authorize (autoryzuj) i zaloguj się do swojego konta Todoist (jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś(-aś).

Korzystanie z integracji

Wpisz /todoist i nazwę zadania, aby utworzyć zadanie Todoist z poziomu Slacka. Możesz też dodać termin, etykiety i nazwę projektu – wszystko to zostanie od razu zsynchronizowane z Todoist.

Notatka

Jeśli nazwa projektu zawiera spacje, usuń je podczas używania komendy /todoist. Na przykład, jeśli chcesz dodać zadanie do projektu „Spotkanie Działu Marketingu” w Todoist, wpisz „#SpotkanieDziałuMarketingu”.

1_create-tasks-from-within-slack.jpg

2_add-slack-messages-as-tasks.jpg

Przekształć dowolną wiadomość Slacka w zadanie Todoist. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć ikonę trzech kropek i wybrać Add a task (dodaj zadanie). W nowym oknie możesz zmienić nazwę zadania, wskazać do którego projektu będzie ono należeć, określić priorytet lub termin realizacji.

Wskazówka

Wybierz Add to Inbox as a task (dodaj do skrzynki jako zadanie), aby utworzyć zadanie w Todoist na podstawie wiadomości. Nowe zadanie nie będzie miało określonego priorytetu, a treść wiadomości Slack stanie się nazwą zadania.

Z poziomu Slacka możesz ukończyć dowolne zadanie utworzone za pomocą komendy /todoist. Aby to zrobić, przejdź do zadania lub wiadomości bezpośredniej w Slack, kliknij More options (więcej opcji), a następnie z listy rozwijanej wybierz Complete Task (ukończ zadanie).

3_take-action-on-your-tasks.jpg

Z poziomu Slacka możesz przypisać komuś dowolne zadanie utworzone za pomocą komendy /todoist. Aby to zrobić, przejdź do zadania w kanale lub wiadomości bezpośredniej w Slack, kliknij More options (więcej opcji), a następnie z listy rozwijanej wybierz Change assignee (zmień przypisaną osobę). W nowym oknie kliknij Choose an option (wybierz opcję), a następnie Change (zmień).

FAQ

 1. Wejdź na stronę ustawień integracji Todoist: https://todoist.com/app/settings/integrations.
 2. Na liście integracji odszukaj Slack.
 3. Kliknij ikonkę X.

Notatka

Czynność ta spowoduje usunięcie integracji u wszystkich użytkowników w Twojej przestrzeni roboczej.

 1. W przeglądarce otwórz stronę https://app.slack.com/apps-manage.
 2. Wybierz swoją przestrzeń roboczą.
 3. Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz Todoist.
 4. W opcjach dotyczących Todoist otwórz zakładkę Konfiguracja.
 5. Wybierz Usuń aplikację.
 6. Aby potwierdzić usunięcie integracji, ponownie naciśnij Usuń aplikację.

Najpierw sprawdź, czy to zadanie znajduje się w projekcie, który współdzielisz z tą osobą. Jeśli zadanie znajduje się w prywatnym projekcie lub skrzynce, nie będziesz w stanie go przypisac do innej osoby.

Nie. Obecnie możesz dodać integrację tylko do jednej przestrzeni roboczej.

Nie. Ta integracja łączy się tylko z indywidualnymi kontami Todoist.

Oznacza to również, że jeśli Twój zespół chciałby używać Slacka z Todoist, każdy z użytkowników powinien skonfigurować własną integrację między kontami Slack i Todoist.

Nie. Ten komunikat widoczy będzie tylko dla Ciebie.

Wskazówka

Chcesz, aby Twój zespół był lepiej zorganizowany, wydajniejszy i mógł pracować spokojniej? Wypróbuj Twist.