Korzystanie z Szybkiego Dodawania zadań w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Co prawda nie wiemy (jeszcze!) jak dodawać zadania telepatycznie, jednak mechanizm Szybkiego Dodawania przybliża nas do tego ideału.

To zdecydowanie najszybszy sposób, aby:

 • dodać zadanie
 • dodać datę i godzinę wykonania zadania
 • dodać etykietę
 • określić priorytet
 • dodać zadanie do projektu
 • dodać zadanie do sekcji
 • przypisać zadanie do współpracownika
 • dodać przypomnienie do zadania

Aby to zrobić, wystarczy wpisać (lub podyktować) szczegóły w jednej linijce. Inteligentne Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna i podkreśli kluczowe informacje oraz doda je do zadania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas dodawania zadań na urządzeniach przenośnych.

quickadd.png

Notatka

Na ten moment nie zapewniamy wsparcia dla rozpoznawania terminów w językach czeskim i tureckim. Daj nam znać, jeśli widzisz potrzebę rozszerzenia obsługi tych języków w przyszłości.

Używanie Szybkiego Dodawania

Jeśli korzystasz z Todoist w przeglądarce lub aplikacji na komputerze stacjonarnym, kliknij Dodaj zadanie lub użyj skrótu klawiaturowego Q, aby otworzyć okno szybkiego dodawania.

Jeśli korzystasz z Todoist na urządzeniu z systemem iOS lub Android, naciśnij Dynamiczny przycisk dodawania lub przeciągnij go w dowolne miejsce swojego projektu lub widoku.

Wpisz nazwę zadania, a następnie:

Wpisz dzień i godzinę używając języka naturalnego, np. „jutro o 16” lub „co drugi wtorek od 3 marca”. Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna terminy i doda je do zadania przy jego zapisywaniu. Oto lista przykładowych formatów daty, z których możesz skorzystać.

Może się zdarzyć, że inteligentne Szybkie Dodawanie niepotrzebnie rozpozna dane, które stanowią część nazwy zadania. Na przykład, w nazwie „Utwórz raport miesięczny”, słowo „miesięczny” może zostać zinterpretowane jako termin zadania. Aby odznaczyć dane słowo, wystarczy je kliknąć lub nacisnąć. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Wpisz nazwę etykiety poprzedzoną symbolem @, na przykład @email. Możesz wybrać istniejącą etykietę lub utworzyć zupełnie nową.

Wpisz p1, p2 lub p3, aby określić priorytet zadania.

W polu zadania wpisz symbol „!” wraz z czasem przypomnienia.

Możesz ustawić przypomnienie na konkretną godzinę (np. „!15:00”), na określoną ilość czasu, jaka upłynie od bieżącej chwili (np. „!2 godziny”) albo w taki sposób, żeby otrzymać je na określony czas przed upływem terminu realizacji zadania (np. „!30 minut przed lub !30m przed”). Todoist rozumie też słowa takie jak „!później” (4 godziny później), „!jutro” (o 9 rano następnego dnia), czy „!każda sobota o 9:00)”. Pełną listę obsługiwanych formatów czasu znajdziesz w tym artykule.

Wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem # na przykład: #Praca. Możesz wskazać jeden z istniejących projektów lub utworzyć nowy.

Po dodaniu zadania do projektu możesz również określić, w której sekcji chcesz je umieścić. W tym celu wystarczy wpisać symbol / oraz nazwę wybranej sekcji. Na przykład, jeśli chcesz, by zadanie znalazło się w sekcji „Admin” w projekcie „Praca”. wpisz „#Praca /Admin”.

Wpisz symbol + bezpośrednio przed imieniem osoby, np. „+Lucjan”. Możesz wybierać osoby z listy obecnych współpracowników uczestniczących w tym projekcie.

Można to zrobić tylko w projektach współdzielonych. W tym celu należy najpierw wybrać współdzielony projekt (używając symbolu #), a następnie dodać współpracowników.

Definiowanie globalnego skrótu Szybkiego Dodawania

Zjawisko przełączania kontekstu (ang. context switching) może w szybkim tempie obniżyć wydajność Twojej pracy, zwłaszcza jeśli musisz równolegle korzystać z wielu aplikacji.

Globalny skrót Szybkiego Dodawania to prawdopodobnie jeden z najbardziej przydatnych skrótów Todoist. Używaj go, aby błyskawiczne dodawać zadania bez przerywania czynności, którymi obecnie się zajmujesz.

W aplikacji Todoist dla macOS lub Windows, używaj globalnego skrótu, aby wyświetlić pasek Szybkiego Dodawania również wtedy, gdy aplikacja Todoist jest zminimalizowana. Możesz posługiwać się skrótem domyślnym lub zdefniować własny w ustawieniach zaawansowanych:

 1. Otwórz Todoist na urządzeniu z macOS lub Windows.

  Jeśli w tej chwili korzystasz z Todoist w przeglądarce, przejdź do aplikacji Todoist na komputerze stacjonarnym.

 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Otwórz zakładkę Zaawansowane.
 5. W sekcji Skróty klawiaturowe odszukaj Szybkie Dodawanie zadań.
 6. Kliknij ikonkę anulowania.
 7. Zdefiniuj własny skrót globalny otwierający Szybkie DOdawanie.

Uzyskaj pomoc

Jeśli zdarzyło Ci się napotkać problem dotyczący Szybkiego Dodawania lub korzystania z globalnych skrótów klawiaturowych w Todoist, skontaktuj się z nami.