Korzystanie z układu tablicy w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Tablice to bardzo skuteczne narzedzie ułatwiające zachowanie porządku w projektach oraz wizualizację postępów ich realizacji.

Od menu na najbliższy tydzień po 5-letnie strategie rozwoju firmy, tablice pozwalają Ci spojrzeć z szerszej perspektywy na wszystko, co masz do zrobienia.

W układzie tablicy możesz:

 • Dodawać sekcje lub zmieniać ich kolejność.
 • Korzystać z sekcji, aby wyróżnić poszczególne etapy projektu.
 • Przeciągać zadania do wybranych sekcji.
 • Przeglądać ukończone zadania.

board-view-today.png

Zadania w projekcie wyświetlane są w postaci kart. Każda sekcja stanowi odrębną kolumnę. Zadania, które nie należą do żadnej z sekcji, wyświetlane są w kolumnie „Brak sekcji”.

Układ tablicy jest synchronizowany między wszystkimi urządzeniami, z których korzystasz:

Todoist dla iOSTodoist dla Androida
iOS___Device_Full.pngAndroid___Device_Full.png

Włączanie układu tablicy

Podczas tworzenia projektu, w sekcji Widok, wybierz Tablica.

Aby włączyć układ tablicy w istniejącym projekcie lub widoku:

 1. Otwórz widok Dziś, Nadchodzące lub dowolny projekt, etykietę lub filtr, korzystając z paska bocznego.
 2. Kliknij ikonkę widok w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Tablica.

Wskazówka

Używaj skrótu Shift + V, aby przełączać widok między układem listy a układem kalendarza.

Wyłączanie układu tablicy

 1. Otwórz widok Dziś, Nadchodzące lub dowolny projekt, etykietę lub filtr, korzystając z paska bocznego.
 2. Kliknij ikonkę widok w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Lista.

Tworzenie sekcji w układzie tablicy

 1. Przewijaj sekcje, aż dotrzesz do ostatniej po prawej stronie. Naciśnij przycisk Dodaj sekcję lub klawisz s, aby dodać nową sekcję na końcu. Możesz też umieścić kursor między istniejącymi sekcjami i nacisnąć przycisk Dodaj sekcję, aby utworzyć sekcję we wskazanym miejscu.
 2. Wpisz nazwę sekcji.
 3. Kliknij Dodaj sekcję lub naciśnij Enter, aby zapisać.

Zmiana kolejności sekcji w układzie tablicy

 1. Najedź kursorem na nazwę sekcji.
 2. Przeciągnij i upuść sekcję w dowolnym miejscu w projekcie.

Tworzenie zadań w układzie tablicy

 1. Kliknij przycisk + Dodaj zadanie w sekcji, do której chcesz dodać zadanie albo skorzystaj z Szybkiego Dodawania, naciskając ikonkę + w prawym górnym rogu. Możesz również nacisnąć klawisz a, aby dodać nowe zadanie w ‭pierwszej wolnej kolumnie.
 2. Wpisz nazwę zadania i inne szczegóły (jak np. termin, priorytet, etykieta). Możesz też użyć skrótu /, aby z dowolnego miejsca dodać zadanie do wybranej sekcji.
 3. Kliknij przycisk Dodaj zadanie, aby zapisać zadanie.

Zmiana kolejności zadań w układzie tablicy

Aby zmienić kolejność zadań możesz przesuwać je w obrębie sekcji. W ten sposób możesz też przenosić zadania między sekcjami.

Jeśli zadanie zawiera pod-zadania, nie będą one widoczne w układzie tablicy i nie będzie możliwa zmiana ich kolejności. Aby to zrobić, otwórz widok zadania.

Wskazówka

🏃‍♀️ Rozpocznij swój następny projekt w mgnieniu oka dzięki szablonom tablic. Na pewno okażą się pomocne w pisaniu książki, zarządzaniu kontami w mediach społecznościowych, pracy nad apką i wielu innych wyzwaniach.

FAQ

Tak, wybrany układ jest synchronizowany między członkami zespołu. Jeśli któryś z nich przełączy układ, zmieni się on również dla wszystkich pozostałych uczestników projektu.

Tak. Wszelkie zmiany wprowadzone w widiku tablicy są synchronizowane między wszystkimi członkami projektu.

Tak, w układzie tablicy możliwe jest zaznaczenie wielu zadań na raz. Funkcja ta działa na dowolnym urządzeniu.

Obecnie nie jest to możliwe. Jeśli spróbujesz wydrukować zadanie wyświetlane w układzie tablicy, zostanie ono wydrukowane jako lista. Być może w przyszłości dodamy możliwość wydruku zadań w układzie tablicy.