Używanie rozszerzenia Export to Google Sheets

Platformy

 • Web
 • Windows 10
 • Linux

Rozszerzenie Export to Google Sheets ułatwia dokumentowanie postępów pracy. Dzięki niemu możesz eksportować zadania aktywne i ukończone razem z ich terminem, informacją o priorytecie, datą utworzenia, opisem, sekcją oraz przypisanymi osobami. Uwaga: większość rozszerzeń Todoist dostępna jest obecnie w języku angielskim. W dalszej części instrukcji zachowano angielskie komendy.

google-sheets.png

Konfigurowanie rozszerzenia

 1. Zaloguj się do Todoist na stronie https://todoist.com lub w aplikacji na komputerze stacjonarnym.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Integracje z menu bocznego.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj na górze ustawień integracji.
 6. Z listy dostępnych integracji wybierz Export to Google Sheets (eksportuj do Arkuszy Google).
 7. Kliknij Add (dodaj).
 8. Kliknij Confirm (potwierdź).

Przy pierwszym uruchomieniu tego rozszerzenia zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się do swojego konta Google oraz udzielenie zgody na odczyt i zapis danych aplikacji.

Korzystanie z rozszerzenia

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku dowolnego projektu Todoist, aby otworzyć menu projektu.
 2. Kliknij Export to Google Sheets.
 3. Użyj pól wyboru aby wybrać elementy, które zostaną wyeksportowane (termin, priorytet, data utworzenia, opis, sekcja, przypisane osoby) i zdecyduj, czy chcesz wyeksportować wszystkie ukończone zadania.
 4. Kliknij Eksportuj.

Notatka

Aplikacja traktuje aktywne zadania cykliczne jako zadania nieukończone. Ich wykonanie zostanie odnotowane dopiero po użyciu opcji Ukończ na zawsze.

Usuwanie rozszerzenia

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz zakładkę Integracje.
 3. Kliknij Export to Google Sheets.
 4. Wybierz Usuń.
 5. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami jeśli napotkałeś(-aś) problemy dotyczące konfigurowania lub korzystania z rozszerzenia Export to Google Sheets.