Korzystanie z widoku Produktywności w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Widok Produktywność to najlepsze miejsce, aby przejrzeć ukończone zadania, prześledzić postępy w realizacji celów, a także sprawdzić, ile punktów Karmy udało Ci się zdobyć.

Co zobaczę w widoku Produktywność?

Widok Produktywność pozwala przekonać się, ile zadań udało Ci się ukończyć w danym dniu i na przestrzeni całego tygodnia, zobaczyć postępy w realizacji celów oraz sprawdzić, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu.

productivity-help-center-2.png

Możesz tu również sprawdzić swoją Karmę. Jest to wewnętrzny system motywacyjny Todoist, w którym zdobywasz punkty w miarę jak realizujesz zadania i osiągasz swoje zaplanowane cele.

Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Rozpocznijmy od zapoznania się z widokiem Produktywność:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij swoje imię, aby otworzyć widok Produktywności.

Przeglądanie ukończonych zadań

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy w widoku Produktywność jest liczba wszystkich zrealizowanych zadań, która jest jednocześnie linkiem do funkcji Zobacz wszystkie ukończone zadania. Naciśnij, aby wyświetlić zadania ukończone w ostatnim czasie.

Cele dzienne i tygodniowe

W środkowej części okna Produktywność, sprawdzisz, ile zadań udało Ci się dziś ukończyć, a także czy udało Ci się zrealizować Twój cel dzienny.

Jeśli nie chcesz już śledzić dziennych celów, przejdź do ustawień Produktywności i ustaw wartość celu dziennego na 0, aby wyłączyć tę opcję.

productivity-daily-help-center-2.png

Oprócz celów dziennych, Todoist monitoruje również Twoje cele tygodniowe. Możesz przejść do widoku celu tygodniowego klikając zakładkę Tygodniowe w sekcji Produktywność. Dzięki temu szybko sprawdzisz, ile zadań ukończyłeś(-aś) w bieżącym tygodniu i w jakim stopniu zrealizowałeś(-aś) swój cel tygodniowy.

productivity-weekly-help-center-2.png

Domyślnie, Twój cel dzienny ma wartość 5, a tygodniowy 25 zrealizowanych zadań. Możesz jednak zmienić te wartości w przeglądarce, w wersji na Windows czy aplikacji na macOS, korzystając z linków: Cele i ustawienia Karmy lub Edytuj cel.

Wskazówka

Postęp realizacji celu dziennego możesz podejrzeć na małym wykresie kołowym, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu Todoist.

Poniżej części dotyczącej celów znajdziesz informację o swojej passie. Passa to inaczej ciąg dni lub tygodni, w których udało Ci się osiągnąć założony cel. By zwiększyć Twoją motywację, zamieściliśmy tam również informacje o Twojej najdłuższej dotychczasowej passie.

Podsumowanie ukończonych zadań

Aby przekonać się, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu, zajrzyj do podsumowania zadań ukończonych w ciągu ostatnich 7 dni.

Notatka

Możesz też zobaczyć statystyki z ostatnich 4 tygodni, przechodząc do zakładki Tygodniowo.

Kolory odpowiadają kolorom projektów, w ramach których ukończyłeś(-aś) zadania. Pionowa, szara linia pokazuje Twój cel dzienny.

productivity-7-days-help-center.png

Karma

W miarę, jak terminowo wykonujesz zadania w Todoist, zyskujesz punkty Karmy i osiągasz nowe poziomy Karmy. Aby sprawdzić liczbę zdobytych punktów i osiągnięty poziom Karmy, wybierz zakładkę Karma w sekcji Produktywność.

productivity-karma-help-center.png

Dowiedz się więcej o punktach Karmy i sposobach ich zdobywania.

Ustawienia Produktywności i Karmy

Ustawienia produktywności i Karmy możesz zmienić w menu KarmaUstawieniach:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Produktywność. Możesz tutaj:
  • włączyć lub wyłączyć funkcję, używając przełącznika Todoist Karma.
  • określić swoje cele dzienne i tygodniowe.
  • zrobić sobie przerwę, zaznaczając wybrane dni w sekcji Dni wolne. W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani ich nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
  • włączyć Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny (nieobecność w tym okresie nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy)

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z ustawieniem lub korzystaniem z widoku Produktywności.