Używanie rozszerzenia Task Helper z Todoist

Platformy

 • Web
 • Windows 10
 • Linux

Czy zdarzają Ci się sytuacje, gdy musisz wykonywać szereg nudnych i powtarzalnych zadań podczas zarządzania zadaniami i pod-zadaniami? To nic przyjemnego, jednak ktoś musi wykonywać tego typu obowiązki. Ktoś lub coś, o ile skorzystasz z rozszerzenia Task Helper! Uwaga: większość rozszerzeń Todoist dostępna jest obecnie w języku angielskim. W dalszej części instrukcji zachowano angielskie komendy.

Rozszerzenie Task Helper to zbiór trzech zautomatyzowanych czynności, dzięki którym możesz pracować szybciej i uniknąć konieczności żmudnego klikania podczas wykonywania zadań. Czynności te znajdziesz w menu zadania:

 • Apply a task’s attributes to all sub-tasks (zastosuj atrybuty zadania dla wszystkich pod-zadań)
 • Create a follow-up task upon task completion (utwórz zadanie przypominające po ukończeniu zadania)
 • Turn a task into an uncompletable task. (zamiana zadania w zadanie niemożliwe do ukończenia)

task-helper.png

Konfigurowanie rozszerzenia

 1. Zaloguj się do Todoist na stronie https://todoist.com lub w aplikacji na komputerze stacjonarnym.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Integracje z menu bocznego.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj na górze ustawień integracji.
 6. Z listy dostępnych integracji wybierz AI Assistant.
 7. Kliknij Dodaj.
 8. Kliknij Potwierdź.

Przy pierwszym uruchomieniu tego rozszerzenia zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie zgody na odczyt i zapis danych aplikacji.

Korzystanie z rozszerzenia

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku zadania.
 3. Kliknij Task Helper.
 4. Wybierz jedną z trzech czynności rozszerzenia Task Helper:
  • Toggle uncompletable task: pozwala zamienić zadanie w zadanie niemożliwe do ukończenia.
  • Complete and create follow-up: pozwala wybrać cechy, które zostaną przypisane wszystkim zadaniom podrzędnym, np. termin, etykiety lub przypisane osoby.
  • Apply attributes to sub-tasks: nadaje pod-zadaniom cechy takie jak termin, etykieta, priorytet oraz przypisane osoby.

Usuwanie rozszerzenia

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz zakładkę Integracje.
 3. Kliknij Task Helper.
 4. Wybierz Usuń.
 5. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Uzyskaj pomoc

Jeśli zdarzyło Ci się napotkać problem dotyczący rozszerzenia Task Helper skontaktuj się z nami.