Używanie Trello Power-Up z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Trello Power-Ups to rozszerzenia zapewniające dodatkowe możliwości integracjom używanym z Trello. Dodanie rozszerzenia Power-Up do integracji między Todoist i Trello umożliwi Ci tworzenie zadań Todoist na podstawie kart Trello za pomocą pojedynczego kliknięcia.

Uwaga

Obecnie nie istnieje oficjalne narzędzie do importowania danych z konta Trello do Todoist. Jeśli zamierzarz korzystać z Todoist w podobny sposób jak z Trelllo, koniecznie wypróbuj funkcję widoku tablicy.

Konfigurowanie dodatku Power-Up

 1. Przejdź do strony dodatków Power-Up Trello.
 2. Kliknij Dodaj.
 3. Z rozwijanego menu wybierz tablicę dla której chcesz włączyć dodatek Power-Up.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Dodatek Power-Up jest już aktywny. Kliknij Przejdź do tablicy, aby rozpocząć dodawanie zadań.

Korzystanie z dodatku Power-Up

Po dodaniu rozszerzenia Todoist Power-Up do tablicy Trello, na każdej ze swoich kart zobaczysz przycisk Dodaj do Todoist umożliwiający przesłanie zadania prosto do skrzynki Todoist.

 1. Otwórz kartę na tablicy Trello.
 2. Kliknij przycisk Dodaj do Todoist z prawej strony karty.

  Jeśli korzystasz z tego rozszerzenia po raz pierwszy, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się do Todoist i udzielenie zgody na dostęp do danych.

Rozszerzenie Power-Up doda w Twojej Skrzynce zadanie o nazwie takiej jak nazwa karty. Wszystkie pozostałe szczegóły, takie jak termin lub etykieta, nie zostaną przeniesieone do zadania – należy dodać je ręcznie w Todoist.

Wskazówka

Jeśli w dowolnym momencie postanowisz wrócić do karty w Trello, kliknij link w nazwie zadania. Spowoduje to otwarcie odpowiedniej karty na tablicy Trello.

Usuwanie dodatku Power-Up

Jeśli nie chcesz już dłużej korzystać z dodatku Power-Up, możesz usunąć go z tablicy w następujący sposób:

 1. Otwórz swoją tablicę Trello.
 2. Kliknij ikonkę Todoist w menu tablicy, aby otworzyć menu dodatku Power-Up.
 3. Kliknij Wyłącz. Dodatek zostanie usunięty z tablicy i przestanie się pojawiać na Twoich kartach.

Tworzenie dodatkowych przepływów pracy

Jeśli chcesz utworzyć więcej przepływów pracy między Trello a Todoist, spróbuj użyć którejś z poniższych integracji: