Używanie Time Doctor z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • macOS
 • Windows 10
 • Linux

Time Doctor jest aplikacją do monitorowania czasu poświęcanego na pracę. Dzięki integracji Time Doctor i Todoist zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, ile czasu zajmuje wykonywanie poszczególnych projektów i zadań w Todoist.

Skonfiguruj integrację

 1. Zainstaluj Time Doctor na swoim komputerze stacjonarnym (macOS, Windows lub Linux).
 2. Otwórz Dashboard (panel sterowania).
 3. Kliknij nazwę swojej organizacji po lewej stronie na górze, aby rozwinąć menu.
 4. Wybierz Your Integrations (Twoje integracje).
 5. Click Todoist.
 6. Włącz integrację z Todoist używając przełącznika ON/OFF.
 7. Dokonaj uwierzytelnienia za pomocą nazwy i hasła Todoist.

Korzystanie z integracji

Kliknij dowolne zadanie Todoist w aplikacji Time Doctor, aby rozpocząć monitorowanie czasu poświęcanego na jego realizację.

Uzyskaj pomoc

Ta integracja jest obsługiwana przez Time Doctor. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Time Doctor.