Używanie TimeCamp z Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

TimeCamp jest programem śledzącym czas korzystania ze stron internetowych oraz aplikacji, monitorującym produktywność użytkownika i projekty. Pomaga zobaczyć i zrozumieć, w jaki sposób gospodarujesz swoim czasem.

Dzięki TimeCamp możesz monitorować czas poświęcany na zadania Todoist dzięki ich automatycznej synchronizacji z listą projektów w TimeCamp. W ten sposób możesz policzyć czas poświęcany realizacji poszczególnych zadań Todoist korzystając z arkuszy czasu pracy TimeCamp oraz aplikacji na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne.

Konfigurowanie integracji

  1. Zaloguj się do swojego konta TimeCamp, przejdź do ustawień (Settings), a następnie otwórz zakładkę Add-ons (dodatki).
  2. Z listy dostępnych dodatków wybierz Todoist i kliknij przycisk Enable (włącz).
  3. Kliknij przycisk Enable the integration (włącz integrację). Zostaniesz poproszony o udzielenie TimeCamp zezwolenia na dostęp do danych Twojego konta. Zgódź się, aby kontynuować.

Korzystanie z integracji

  1. Otwórz zakładkę Timesheet (arkusz czasu pracy).
  2. Wpisz nazwę zadania i kliknij przycisk Start tracking (rozpocznij monitorowanie).

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez TimeCamp. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej TimeCamp.