Używanie Todoist w trybie offline


Korzystanie z Todoist w trybie offline umożliwia pozostanie zorganizowanym w dowolnym miejscu i o każdej porze.

Tryb Todoist offline jest włączany automatycznie za każdym razem, gdy nie masz dostępu do internetu.

Wszelkie zmiany, jakie wprowadziłeś(-aś) w Todoist pracując w trybie offline zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwerem, gdy tylko ponownie uzyskasz połączenie z internetem.

troubleshoot-syncing-issues-offline-mode_web_586.png

Zanim przejdziesz w tryb offline, pamiętaj o zalogowaniu się do Todoist (połączenie z siecią jest niezbędne, aby zalogować się do konta Todoist). Aplikacja w wersji web lub desktop musi być uruchomiona na urządzeniu w chwili przejścia w tryb offline.