Używanie WebWork Tracker z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web

WebWork Tracker jest narzędziem do monitorowania produktywności, dzięki któremu możesz lepiej zaplanować swój codzienny przepływ pracy.

Dzięki integracji WebWork Tracker z Todoist zyskasz możliwość monitorowania czasu poświęcanego na wykonywanie konkretnych zadań lub projektów, a także prognozowania, ile czasu będziesz potrzebować na realizację zbliżonych zadań w przyszłości.

Konfigurowanie integracji

 1. Zaloguj się do swojego konta WebWork Tracker.
 2. Kliknij Settings (ustawienia) w prawym górnym rogu.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Integrations (integracje).
 4. Na liście integracji odszukaj Todoist i kliknij Todoist settings (ustawienia Todoist).
 5. Kliknij Connect (połącz).
 6. Wybierz Agree (zgoda), gdy zostaniesz poproszony(-a) o wyrażenie zgody na połączenie WebWork Tracker ze swoim kontem Todoist.
 7. Gdy to zrobisz, powinien nastapić automatyczny powrót do listy integracji. Kliknij ponownie Todoist settings.
 8. Wybierz, co ma zostać zaimportowane. Możesz też włączyć funkcję automatycznego importowania.
 9. Kliknij Import (importuj).

Korzystanie z integracji WebWork Tracker

Aby dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać możliwości WebWork Tracker w pracy z Todoist, odwiedź stronę WebWork Tracker dla Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist i WebWork Tracker, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta WebWork Tracker.
 2. Kliknij Settings (ustawienia) w prawym górnym rogu.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Integrations (integracje).
 4. Na liście integracji odszukaj Todoist i kliknij Todoist settings (ustawienia Todoist).
 5. Kliknij Disconnect (rozłącz).

Ta integracja jest obsługiwana przez WebWork Tracker. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej WebWork Tracker.