Co się stanie z moimi danymi, kiedy wygaśnie moja subskrypcja?


Kiedy zrezygnujesz z subskrypcji Pro lub Business – lub gdy wygaśnie ona samoistnie – stracisz dostęp do niektórych funkcjonalności.

Oto zmiany, jakie zauważysz z dniem zakończenia subskrypcji:

  • Zachowasz wszystkie swoje filtry, jednak nie będziesz mógł/mogła tworzyć nowych.
  • Dostęp do dziennika aktywności zostanie ograniczony do ostatnich 7 dni.
  • Kopie zapasowe przestaną być generowane automatycznie. Utracisz możliwość tworzenia nowych, jednak w dalszym ciągu zachowasz dostęp do ostatnich 21 kopii utworzonych przed momentem anulowania subskrypcji.
  • Zachowasz wszystkie dotychczasowe projekty i zadania, jednak nie będziesz mógł/mogła dodawać nowych, dopóki ich liczba będzie przekraczała limit obowiązujący w planie Startowym.
  • Zachowasz możliwość dołączania plików, jednak rozmiar załącznika będzie ograniczony do 5 MB.

FAQ

Nie. Z chwilą wygaśnięcia subskrypcji, wszystkie utworzone powiadomienia zostaną usunięte. Aby ponownie otrzymywać powiadomienia, należy utworzyć je od nowa.

Tak. Wszystkie dane aktywności Twojego konta zostaną przechowane, odzyskasz do nich dostęp z chwilą odnowienia subskrypcji.

Nie. Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa, należy odnowić subskrypcję.