Ändra ditt lösenord


Uppdatera ditt lösenord på valfri enhet och behåll säkerheten för ditt Todoist-konto.

  1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
  2. Välj Inställningar.
  3. Gå till Lösenord och välj Byt lösenord.

    Om du inte har ett lösenord, eftersom du använder ett konto i Google, Facebook, eller Apple för att logga in på Todoist, klicka då på Lägg till lösenord och ange det nya lösenordet.

  4. Ange ditt nuvarande lösenord.
  5. Skriv in ditt nya lösenord två gånger för att bekräfta bytet.
  6. Klicka på Byt lösenord för att spara ändringarna.