Standardordning för sortering av Todoist-uppgifter


När du ser en vy i Todoist, som t.ex. Idag eller ett filter, så kanske du undrar hur uppgifterna sorteras. Här kommer en snabb översikt på hur uppgifter sorteras i varje vy.

Observera

  • Det går inte att sortera förfallna uppgifter manuellt. 🙅‍♀️
  • Skapa en egen sortering av dina uppgiftslistor genom att använda Todoists sorteringsval. 🐋
Visa KriterierSortering
Idag och Kommande

Uppgifter i de här vyerna smartsorteras automatiskt:

Förfallodatum och -tid → Prioritet → Manuell sortering → Uppgiftens skapandedatum och -tid

Det går att ändra ordningen på dem om de har samma förfallotid och prioritet. Du kan slå på Manuell sortering för att lägga uppgifterna i vilken ordning du vill.

EtiketterPrioritet → förfallodatum och -tid → Projektordning → Uppgiftsordning i deras projekt
FilterUtan sökningar på förfallodatumPrioritet → förfallodatum och -tid → Projektordning → Uppgiftsordning i deras projekt
Med sökningar på förfallodatumFörfallodatum och -tid → Prioritet → Manuell sortering → Uppgiftens skapandedatum och -tid
Projekt

Uppgifterna visas i den ordningen de lades till i projektet. Dessutom så sorteras uppgifter inom varje avsnitt, snarare än alla avsnitt sammantaget.

Ändra ordningen på uppgifterna genom att tillämpa ett sorteringsval på projektet, eller genom att dra dina uppgifter manuellt.

Om stigande eller fallande ordning

När ett sorterings- eller grupperingsalternativ är påslaget i din vy, så standardsorteras uppgifterna på dina valda kriterier i stigande ordning.

Detta inkluderar inte sortering på prioritet. Om uppgifterna är sorterade på prioritet, så kommer ordningen att bli fallande, från P1 till P4.

Om du vänder på ordningen, så påverkar det bara de primära sorteringskriterierna. Alla sekundära kriterier kommer att standardsorteras.

Få hjälp

Om du ser att uppgifterna inte sorteras som de ska i Todoist, kontakta då oss.