Stödjer Todoist startdatum?


Todoist stödjer inte startdatum som döljer dina uppgifter tills dess att deras startdatum förfaller. Det skulle försvåra för dig komma åt viktig uppgiftsinformation, som t.ex. kommentarerna. Genom att hålla dina uppgifter synliga i dina projekt, så har du åtkomst till alla detaljer och kan hantera dem när som helst.

Även om inte Todoist stödjer startdatum, så har vi stöd för ett liknande arbetsflöde, som tillåter dig att fokusera på de uppgifter som du arbetar aktivt på:

Starta uppgifter och underuppgifter

Om du vill påbörja ett projekt på ett specifikt datum så lägger du till en uppgift som heter "starta [projektets namn]" i projektet och ställer in förfallodatumet på startdagen. Sedan drar och släpper du projektetunder ett huvudprojekt som till exempel "Någon dag/Kanske" för att dölja det i din uppgiftslista. När det blir dags så kommer din uppgift att visas i din Idag-vy, för att påminna dig om att sätta igång.

Om du har ett datum där du vill påbörja en viss uppgift så kan du lägga till en "startuppgift" som underuppgift och ställa in förfallodatumet på dagen då du vill påbörja uppgiften. När det är dags så kommer din underuppgift att visas i din Idag-vy, för att påminna dig om att sätta igång.

Återkommande förfallodatum

Istället för ett startdatum, kan du ha en uppgift som återkommer på varje datum som du vill jobba på en särskild uppgift.

Ställ in ett återkommande förfallodatum med både start- och slutdatum. Du kan till exempel skriva "varje dag start 3 maj slut 6 maj". Uppgiften kommer då att visas i din Idag-vy den 3 maj. Varje gång du slutför uppgiften så kommer den att återställas till den 4 maj, 5 maj och 6 maj.

Du kan också ställa in ett återkommande förfallodatum med öppet slut, som till exempel "varje dag start 3 maj". När du har slutfört uppgiften, väljer du "Slutför permanent" i menyn för uppgiftsalternativ. Då kommer du att slutföra och ta bort den från din lista över aktiva uppgifter.

Använda filter

När du inte vill se alla dina uppgifter på en gång så kan du använda Idag-vyn eller skapa en anpassad, filtrerad vy. På så vis kan du fokusera på uppgifterna som du måste jobba på aktivt just nu.

Använda Todoist med din kalender

Se vad du har planerat den här veckan eller när du är tillgänglig för att arbeta på nya uppgifter, genom att använda Todoists kalenderflöden eller genom en 2-vägssynkning mellan Todoist och Google Kalender.

Observera

Uppgifter med bara ett förfallodatum kommer visas som heldagshändelser, medan uppgifter med förfallodatum och tid visas som entimmesblock i din kalender. För tillfället är det endast möjligt att ändra kalenderuppgiftslängden med Google Kalender-integrationen.

Använd påminnelser

Få en avisering eller e-post på tidpunkten eller dagen då du ska börja jobba på en uppgift, genom att lägga till påminnelser på dina uppgifter. Du kan även sätta på automatiska påminnelser, så att du alltid får en påminnelse för uppgifter som har förfallotid.