Introduktion till filter

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

När Todoist blir fullt av dina uppgifter så behöver du hitta rätt både snabbt och effektivt. Det är där filter kommer till användning!

Filter är anpassade uppgiftsvyer som är baserade på specifika kriterier. Det kan vara ett uppgiftsnamn, förfallodatum, projekt, etikett, prioritet, skapandedatum, med mera.

Snabbtips

Du kan se uppgifterna i dina filter i tre olika layouter: som lista, enanslagstavla, eller en kalender (kalenderlayout finns endast tillgänglig för Pro- och Business-kunder)!

Prova standardfilter

Få kläm på filter genom att prova några standardfilter:

 • Tilldelad: mig: visar alla uppgifter i Todoist som du har blivit tilldelad
 • Prioritet 1: visar alla uppgifter med prioritet 1 i Todoist
 • Visa alla: visar alla aktiv uppgifter i Todoist

Skapa, redigera och radera filter

Skapa ett nytt filter:

 1. Gå till sidomenyn och välj Filter och etiketter.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.
 3. Bredvid Lägg till filter-fönstret så skriver du namnet på filtret.
 4. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar flera olika alternativ längre ned i den här artikeln).
 5. (Valfritt) Välj en annan filterfärg i rullgardinsmenyn.
 6. (Valfritt) För att lätt komma åt filtret, kan du klicka på reglaget för att lägga till det som favorit.
 7. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

Observera

Du kan också använda filterfrågor med sök. Skriv bara in valfri fråga du skulle använda för att skapa ett filter i sökfältet.

Använd tecken

Det finns flera olika tecken du kan använda när du skapar filter i Todoist.

TeckenVad det betyderExempel

|

ELLER

idag | förfallet

&

OCH

idag & p1

!

INTE

!underuppgift

()

Filtrerar först på frågor inom en parentes

(idag | förfallet) & #Jobb

,

Separerar filterfrågor i separata listor

förfaller: igår, idag

\

Använd specialtecken som vanliga tecken i projekt, avsnitt och etikettnamn

#En \& Två

Filtrering baserat på:

För att skapa filter baserade på nyckelord, så kan du använda sök: följt av ett nyckelord.

Om du behöverAnvänd detta

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte"

sök: Möte

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte" och som förfaller idag

sök: Möte & idag

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte" eller "Jobb"

sök: Möte | sök: Jobb

Se alla uppgifter som innehåller ordet "e-post"

sök: e-post

Visar alla uppgifter som innehåller webblänkar

sök: http

Se alla uppgifter som förfaller ett visst datum. 
Om du behöverAnvänd detta

Visa alla uppgifter som förfaller 3 januari

3 jan

Se alla uppgifter som förfaller innan ett visst datum

förfaller innan: 5 maj eller förfaller före: 5/5

Se alla uppgifter som förfaller efter ett visst datum

förfaller efter: 5 maj eller förfaller efter: 5/5

Visa alla uppgifter som förfaller inom de närmsta fyra timmarna, samt alla förfallna uppgifter

förfaller innan: +4 timmar

Se alla uppgifter som förfaller innan din valda dag i Inställningar > Allmänt > Nästa vecka

förfaller innan: nästa vecka

Se alla uppgifter med förfallodatum i aktuell arbetsvecka

förfaller innan: lör

Se alla uppgifter som förfaller nästa vecka

(förfaller: nästa vecka | förfaller efter: nästa vecka) & förfaller före: 1 vecka efter nästa vecka

Se alla uppgifter som förfaller inom den aktuella kalendermånaden

förfaller innan: första dagen

Se en lista nedan över aktiva uppgifter som förföll igår, tillsammans med dagens uppgifter

förfaller: igår, idag

Se alla uppgifter som inte är förknippade med något förfallodatum

inget datum eller inget förfallodatum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum

!inget datum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum och tid

!inget datum & !ingen tid

Se alla uppgifter som förfaller idag och innan en viss förfallotid

idag & förfaller innan: kl. 14.00

Visa alla uppgifter som förfallit

Förfallet eller ff eller förfallna

Se alla uppgifter som är förfallna och som har fått en specifik tid tilldelad, tillsammans med alla uppgifter som förfaller idag, men bara med förfallotider

förfallet & !ingen tid, idag & !ingen tid

Se alla uppgifter i din inkorg utan ett datum, följt av ett separat avsnitt med alla dina uppgifter som har förfallodatum, men som inte finns i din inkorg

#inkorg & inget datum, alla & !#inkorg & !inget datum

Visa alla uppgifter som förfaller inom 5 dagar

5 dagar eller nästa 5 dagar

Visa alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum

återkommande

Se alla uppgifter som antingen har ett återkommande förfallodatum eller inget förfallodatum alls tilldelat

!återkommande

Se alla uppgifter med ett förfallodatum, men utan förfallotid och som inte är återkommande

!ingen tid & !återkommande

Snabbtips

Du kan skriva datumet på något av följande sätt:

 • Specifikt datum: 2022-10-05, 5 okt 2022
 • Specifikt datum och tid: 2022-10-05 17.00, 5 okt 2022 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag, söndag

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1

p1

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2

p2

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3

p3

Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (d.v.s. p4)

Ingen prioritet

Skapa filter baserade på etiketter. Till exempel så kommer filtret idag & @e-post att plocka fram alla uppgifter med etiketten @e-post och som ska göras idag.

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med etiketten "epost"

@epost

Visar alla uppgifter som saknar etiketter

inga etiketter

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb"

#Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb" och dess underprojekt

##Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Skola" och dess underprojekt, men utesluter projektet "Fysik"

##Skola & !#Fysik

Visar alla uppgifter som hör till avsnitt som heter "Möten", i alla projekt

/Möten

Visar alla uppgifter som hör till avsnittet "Möten" i projektet "Jobb"

#Jobb& /Möten

Visar alla uppgifter som inte ligger i något avsnitt

!/*

Se alla uppgifter som inte har ett avsnitt, men som utesluter uppgifter i din inkorg

!/* & !#inkorg

Om du behöverAnvänd detta

Visa alla uppgifter i arbetsytan "Mina projekt"

arbetsyta: Mina projekt

Visa alla uppgifter i "Designteamet"-mappens projekt

##Designteamet

Visa bara uppgifter i arbetsytan "Doist"

arbetsyta: Doist

Visa alla uppgifter i arbetsytorna "Doist" och "Halist"(arbetsyta: Doist | arbetsyta: Halist)
Om du behöverAnvänd detta

Se alla uppgifter som skapats på ett visst datum

skapad: 3 jan 2023

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades inom de senaste 365 dagarna

skapad efter: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapats idag

skapad: idag

När du söker efter uppgifter som någon av dina samarbetspartner har tilldelats eller tilldelat, se då till att du använder namnet som personen använder i Todoist.

Till exempel kan Stens riktiga namn vara Sten Grå, men om han är listad som "Grå Sten" i Todoist så bör du söka på tilldelad av: Grå Sten eller tilldelad: Grå Sten.

Observera

En medarbetare kan identifieras på:
 • Personens e-post
 • Personens för- och efternamn
 • “Mig” (hänvisar till dig själv)
 • “Andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)
Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra personer

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som Grå Sten har tilldelat

tilldelad av: Grå Sten

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra)

tilldelad

Visar alla uppgifter i delade projekt

delat

Visar alla uppgifter i Todoist, förutom de som har tilldelats andra

!tilldelad: andra

Tips på hur man skapar mer kraftfulla filter

Du kan kombinera vilken filterförfrågan du vill för att få exakt den vy du behöver. Här är några exempel:

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @epost

Idag & @epost

Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor

@jobb | @kontor

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon

!tilldelad

Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i "Jobb"-projektet

Idag & !#Jobb

Se alla uppgifter som förfaller imorgon i "Läxor"-projektet, men som utesluter uppgifter med @språk-etiketten.

#Läxor& imorgon & !@språk

För att filtrera flera objekt med liknande tecken, så kan du använda ett jokertecken genom att sätta en asterisk (*) i ditt sökord. Till exempel så kommer sökningen @*boll att ta fram en lista på alla uppgifter som har en etikett som slutar med "boll", t.ex. @fotboll och @brännboll.

Här är några fler exempel på hur man kan använda jokertecken i filter:

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med en etikett som börjar med "hem". Exempelvis @hemläxa och @hemmakontor

@hem*

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person vars namn börjar på J och vars efternamn är Svensson

tilldelad: j* svensson

Visar alla uppgifter från projekt vars namn slutar på “jobb”. Exempelvis #Kulturjobb, #Nätverksjobb och #Jobb

#*Jobb

Visar alla uppgifter från avsnitt som har ordet "Jobb" i namnet. Till exempel, /Jobbmöten, /Jobb-admin och /Jobbsamtal

Jobb*

Visar uppgifter som inte hör till något avsnitt

!/*

Snabbtips

Om du behöver söka på ett projekt som har en emotikon i namnet, så kan du använda en asterisk för att ersätta emotikonen. Exempelvis så kan du istället för att skriva #Välkommen 👋 i din sökning, så kan du skriva #Välkommen *.

Du har också möjlighet att köra flera filterfrågor samtidigt. För att skapa flera uppgiftslistor i samma vy, så separerar du helt enkelt varje filterfråga med ett kommatecken.

Om till exempel filterfrågan p1 & förfallet, p4 & idag visar två uppgiftslistor, så är den första är en lista över försenade uppgifter med prioritet 1 och den andra är uppgifter som förfaller idag, med prioritet 4.

Praktiska filter att prova

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

inget datum

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

ingen tid

Visar alla uppgifter som förfaller de närmaste 7 dagarna, med etiketten @väntar

7 dagar & @väntar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Se alla uppgifter som har tilldelats Rebecka

tilldelad: Rebecka

Visar alla uppgifter som du har skapat

tillagd av: mig

Visar alla uppgifter som Rebecka har skapat

tillagd av: Rebecka

Visar alla uppgifter i ett delat projekt, som inte har tilldelats någon

delad & !tilldelad

Visar alla underuppgifter

underuppgift

Visar alla huvuduppgifter

!underuppgift

Visar alla uppgifter

visa alla

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 8 timmarna, men utesluter förfallna uppgifter

förfaller innan: +8 timmar & !förfallet

Se alla uppgifter som inte är schemalagda i projektet #Jobb

#Jobb & inget datum

Se alla uppgifter med hög prioritet för de kommande två veckorna

(P1 | P2) & 14 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 30 dagar sedan

skapad före: -30 dagar

Se alla uppgifter med etiketten "natt" som är schemalagda på lördag

Lördag & @natt

Se alla uppgifter som du är tilldelad i projektet "Jobb"

#Jobb & tilldelad: mig

Observera

Det går inte att skapa ett filter som visar huvuduppgifter som har underuppgifter. Du kan bara filtrera på underuppgifter med sökordet underuppgift, eller uppgifter som inte är underuppgifter med sökordet !underuppgift.

Ett särskilt tack till vår Todoist-ambassadör Leighton Price som har gett oss några exempel till den här artiklen.

Använd Filter Assist

Istället för att ta reda på vilken fråga du behöver använda så kan du låta Filter Assist generera rätt filter åt dig. Beskriv vilka uppgifter du vill se, så sköter Filter Assist resten. Såhär gör du:

 1. Välj Filter och etiketter i vänstermenyn.

 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.

 3. Klicka på Prova i Filter Assist-banderollen högst upp

 4. Under Filterförfrågan beskriver du vilka uppgifter du vill filtrera på.

 5. Klicka på Skicka.

 6. (Valfritt) Ändra filtrets namn, tilldela en annan färg eller lägg till filtret i dina favoriter.

 7. (Valfritt) Ge en tumme upp eller ner för att betygsätta hur exakt det genererade filtret är.

 8. Klicka på Lägg till filter.

Observera

Filter Assist finns för tillfället endast tillgänglig på engelska och spanska.

Vanliga frågor

Det är dessvärre inte möjligt för tillfället. Ledsen för det! Vänligen följ riktlinjerna i den här artikeln för att se dina slutförda uppgifter.

Ordningen som uppgifterna är sorterade på i ett filter beror på om det innehåller förfrågningar på förfallodatum:

 • När du använder ett filter med förfrågningar på förfallodatum: förfallotid > prioritet > datum och tid då uppgiften skapades > projekt-ID > uppgifts-ID
 • När du använder ett filter utan förfrågningar på förfallodatum: prioritet > förfallotid och datum > projektordning > uppgiftsordning inom respektive projekt

Om du bara vill se de uppgifter som du har blivit tilldelad eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, så kan du använda denna sökfråga: !tilldelad: andra.

Om du till exempel bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte har tilldelats andra, så använder du: @jobb & !tilldelad: andra.

Om du bara vill se uppgifter som du har blivit tilldelad (exklusive ej tilldelade uppgifter), så använder du detta filter: tilldelad: mig.

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som du har blivit tilldelad, så använder du: p1 & tilldelad: mig

Idag- och Kommande-vyerna visar endast dina uppgifter och uppgifter i delade projekt som inte har tilldelats någon som standard.

För att se alla uppgifter, inklusive uppgifter som har tilldelats andra personer, skapa ett filter och använd någon av dessa filterförfrågningar:

 • alla & idag för att se alla uppgifter som förfaller idag; eller
 • alla & 7 dagar för att se alla uppgifter som förfaller inom 7 dagar.

Sidomenyn / navigeringsmenyn är anpassningsbar. Kontrollera att du har aktiverat Filter och etiketter i Inställningar > Sidomeny på datorn eller Inställningar > Navigeringsmeny på mobilen.