Introduktion till Karma

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

När du lyckas med att slutföra uppgifter i tid i Todoist, så tjänar du in Karmapoäng och når nya Karmanivåer.

Du kan se din befintliga Karmapoäng och nivå på Karmafliken i Produktivitetsvyn, på alla plattformar.

karma-help-center.png

Läs vidare för att lära dig mer!

För att lära dig mer om de olika Karmanivåerna och vad som ger dig poäng, så kan du klicka på Om Karmanivåer Produktivitetsvyn:

Så snart du uppnår Upplyst Karmanivå, så kommer ett nytt hemligt tema att låsas upp i ditt konto.

För att se hur du har samlat ihop Karmapoäng den senaste veckan, så kan du ta en titt på din Karmatrend.

KarmasymbolVad den betyder
KarmaAddFill16pt_2x.pngDu lade till nya uppgifter.
KarmaCompleteFill16pt_2x.pngDu slutförde uppgifter.
KarmaAdvancedFill16pt_2x.pngDu använde avancerade funktioner.
KarmaSignupFill16pt_2x.pngDu uppnådde dina dags- eller veckomål.

För att ändra dina Karmainställningar, dagliga mål, med mera, så kan du använda produktivitetsinställningarna.

Hur man samlar eller förlorar Karma

 • Lägger till uppgifter
 • Slutför uppgifter i tid
 • Använder avancerade funktioner såsom etiketter, återkommande förfallodatum och påminnelser
 • Uppnår självsatta mål på hur många uppgifter som du vill slutföra, antingen dagligen eller veckovis
 • Får till "poängsviter" genom att uppnå dina mål under flera dagar/veckor i sträck

Karmapoäng läggs tills under dagens lopp. Kom ihåg att ju högre Karmanivå du har, desto lägre antal poäng kommer du att få.

 • Har uppgifter som förföll för 4 eller fler dagar sedan

Snabbtips

Du kan ändra dina Karmainställningar för att anpassa dina dagliga och veckovisa uppgiftsmål, välja vilka veckodagar som inte ska räknas in i målen (t.ex. helger), samt slå på semesterläget så att dina poängsviter inte bryts när du har ledigt.

Slå på eller av Karma

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Använd reglaget för Todoist-karma för att slå på och av Karma-funktionen.
 5. Klicka på Uppdatera.

Om du inte har någon nytta av att använda dagliga och veckovisa mål, så kan du stänga av dem genom att ställa in mål på 0. Målen kommer alltid att slutföras och kommer inte att störa dig.

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Ändra Dagsmål för uppgifter till 0.
 5. Ändra Veckomål för uppgifter till 0.
 6. Klicka på Uppdatera.

Vanliga frågor

Se till att markera vilka dagar som du inte vill jobba på dina uppgifter, alltså när du vill ha ledigt.

Om du är frånvarande en längre period, så slår du bara på semesterläget. På så vis håller sig dina poängsviter och Karma intakta även när du inte uppnår dina dags- eller veckomål. Kom bara ihåg att slå på det igen så snart du är tillbaka och vill börja att samla Karmapoäng igen.

Du hittar båda alternativen på apparna för webben, Windows, eller macOS genom att göra följande:

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Produktivitet.

För tillfället så kan du inte nollställa din Karma själv, men du kan kontakta oss, så kan vi göra det åt dig. Din Karma kommer att återställas till 50, som är grundpoängen.

Nej, Todoist kontrollerar målet varje gång som en användare slutför en uppgift. Om man ändrar målet till en lägre siffra utan att slutföra några andra uppgifter, så kommer poängsviten att brytas. En nödlösning kan vara att slutföra minst en till uppgift för att uppfylla ditt mål.