Ställ in ett återkommande förfallodatum i Todoist

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Du har förmodligen uppgifter som upprepar sig med jämna mellanrum, som t.ex. månadsrapporter, att ta ut soporna varje vecka, eller komma ihåg att ringa mamma på födelsedagen.

Istället för att skapa en ny uppgift för varje förekomst, så kan du sätta ett återkommande förfallodatum!

När du slutför en uppgift med ett återkommande förfallodatum, så kommer den automatiskt att byta till nästa förfallodatum, utan att du behöver anstränga dig något extra.

Slå på smart datumigenkänning

Innan du lägger till ett återkommande förfallodatum behöver du kolla om du har slagit på smart datumigenkänning:

 1. Öppna Todoist och klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Allmänt i menyn.
 4. Slå på Smart datumigenkänning.

Lägg till ett återkommande förfallodatum

Observera

Vi stöder inte förfallodatum på tjeckiska och turkiska än. Använd det här formuläret om du har frågor om de här språken i Todoist.

Skriv det återkommande förfallodatumet i ett uppgiftsnamn med naturligt språk, till exempel varje måndag eller varannan vecka.

Den smarta Snabbtilläggningen kommer automatiskt att känna igen, markera och lägga till det återkommande datumet när du sparar uppgiften.

recurring-dates-web-help-center.png

Snabbtips

Ibland är ett datum en del av ett uppgiftsnamn, snarare än en deadline.

Till exempel för uppgiften Skapa rapport varje månad, kommer ordet månad automatiskt att markeras som ett förfallodatum. Klicka eller tryck bara på ordet för att avmarkera. Du kan även stänga av automatisk datumigenkänning helt och hållet.

Bästa praxis

Följ dessa bästa praxis är du lägger till ett återkommande förfallodatum, för att se till så att Todoist känner igen och lägger till det på rätt sätt:

 • Sätt startdatumet på slutet: var 14 dag 07.00 start 1 nov
 • Sätt förfallotiden efter första datumet: varannan tisdag 07.00 start 1 nov
 • Specificera på vilka veckodagar som förfallodatumet ska återkomma: var mån, tis, ons och fre

  Todoist stöder inte varje dag förutom som återkommande förfallodatum.

Exempel på återkommande förfallodatum

Det finns så många alternativ när man ska skapa ett återkommande förfallodatum. Vi börjar med några grundläggande exempel:

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum
varje dag eller dagligenVarje dag med början idag
varje morgon (Obs! "varje! morgon" stöds inte för närvarande)Varje dag kl. 09.00
på eftermiddagenPå dagen klockan 12.00
varje kvällVarje dag kl. 19.00
varje nattVarje dag klockan 22.00
varje vardag eller varje arbetsdagVarje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag
varje vecka eller veckovisVarje vecka med början idag
varje helgVarje lördag
varje månad eller månatligVarje månad med början idag
var 3:e fredagTredje fredagen i månaden (var 3 fredag funkar också)
varje 27e eller var 27Den 27:e varje månad
varje år eller årsvisVarje år med början idag
varje 27 jan27:e januari varje år (27 jan varje år funkar också)
sista dagenSista dagen i månaden
varje timmeVarje timme från och med nu

Observera

Om du schemalägger din återkommande uppgift till varje dag, så kommer din uppgift att ställa in sitt nästa förfallodatum baserat på datumet då du slutförde uppgiften. Det innebär att om din uppgift förföll igår och du slutför den idag, så kommer uppgiften inte att flyttas till idag. Istället så kommer den att flyttas till morgondagens datum.

Du kan även använda naturligt språk för att schemalägga en återkommande uppgift med ett start- och slutdatum:

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum
varje dag start 3 augVarje dag med start 3 augusti (från 3 aug funkar också)
varje dag slut 3 augVarje dag med start idag och slut 3 augusti (tills 3 aug funkar också)
varje dag i 3 veckorVarje dag i 3 veckor med start idag
varje dag start 10 maj slut 20 majVarje dag från 10 maj till 20 maj

Snabbtips

Du kan läsa mer om startdatum här.

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum

var 12e timme start 21.00

Varje dag kl. 09.00 och 21.00

varje må, fre kl 20.00

Varje måndag och fredag kl. 20.00

Var 3 fredag kl 20

Var tredje fredag kl 20.00

var sjätte vecka 09.00 start 3 jan

Var sjätte vecka med start 3 januari, kl. 09.00

varje fre kl 12:00

Varje fredag kl. 12.00

var måndag kl9

Varje måndag klockan 09:00

på kvällen varje ons

Varje onsdag klockan 19:00

Observera

Uppgifter med förfallodatum kan inte ställas in individuellt för varje återkommande dag. Detta innebär att om du skapar en uppgift med förfallodatumet varje måndag, fredag kl 20, så kommer både måndags- och fredagsuppgiften att schemaläggas klockan 20.00.

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum

varje måndag, fredag eller varje må, fre eller var må, fre

Varje måndag och fredag

varje 2, 15, 27

Varje 2:e, 15:e & 27:e i månaden

varje 14 jan, 14 apr, 15 jun, 15 sep

Varje 14:e januari, 14:e april, 14:e juni, & 15:e september

var 15e arbetsdag, första arbetsdag, sista arbetsdag

Var 15:e arbetsdag, varje första och varje sista arbetsdagen i månaden

varje första ons jan, tredje torsdag jul

Första onsdagen i januari och tredje torsdagen i juli, varje år

Du kan skapa en återkommande uppgift som repeteras i regelbundna intervaller från antingen det ursprungliga uppgiftsdatumet, eller från uppgiftens slutförandedatum, genom att använda var eller var!. Såhär gör du:

 • Varje: Slutför en uppgift som har ett förfallodatum var 3 månad så ställs uppgiftens förfallodatum till 3 månader från uppgiftens ursprungsdatum. Om du skapade en uppgift den 10 januari, med ett förfallodatum på var 3 månad, så kommer den att upprepas på 10 jan, 10 apr, 10 jul o.s.v., oavsett när du slutför uppgiften
 • Varje!: Slutför en uppgift som har ett förfallodatum var! 3 månad, så ställs uppgiftens förfallodatum till 3 månader efter att du slutfört uppgiften. Så om du slutförde uppgiften den 20 januari, så kommer nästa upprepning av uppgiften att bli den 20 april

Här är några exempel på återkommande förfallodatum som använder varje eller varje!:

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum

var 3:e dag

Var 3:e dag från och med idag (var tredje dag funkar också)

varje första arbetsdag

Varje första arbetsdag (måndag till fredag) i månaden

varje sista arbetsdag

Varje sista arbetsdag (måndag till fredag) i månaden

var 3 arbetsdag

Varje tredje arbetsdag (endast måndag till fredag) från och med idag

varje kvartal eller kvartalsvis

Var 3:e månad från och med idag

var! 3:e timme

Var 3:e timme från dess att uppgiften blir slutförd

var! 5 dag

Varje dag i 5 dagar från och med den dagen som uppgiften slutförs, med start idag (var! 5 dag funkar också)

varannan! månad

Varannan månad från och med den dagen som uppgiften slutförs, med start idag (varannan! mån funkar också)

efter 10 dagarNär förfallodatumet har lagts till, kommer det ändras till var! 10 dag med start från idag

efter 10 dagar start 1 aug

När förfallodatumet har lagts till, kommer det ändras till var! 10 dag med start från 1 augusti

Varning

Varje vecka är ett dynamiskt återkommande förfallodatum. Detta innebär att uppgiften blir schemalagd beroende på när du senast slutförde uppgiften.

 • Om du till exempel slutför en återkommande uppgift som har förfallodatumet varje vecka på en måndag, så kommer uppgiften att schemaläggas till nästkommande måndag. Om du slutför uppgiften på en tisdag, så kommer uppgiften att schemaläggas till nästkommande tisdag

Todoist kommer endast att schemalägga återkommande uppgifter på framtida datum. Om din återkommande uppgift har förfallit och har passerat datumet då den skulle göras härnäst, så kommer Todoist att schemalägga uppgiftens nästa förekomst på nästa framtida återkommande förfallodatum, när du slutför uppgiften.

 • Om du till exempel skapar en uppgift med förfallodatumet var tredje månad start 15 jan 2024 och du slutför uppgiften den 19 september 2024, så kommer Todoist att schemalägga nästa förekomst av uppgiften till 15 oktober 2024, eftersom 15 april 2024 and 15 juli 2024 redan har passerat
Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum

varannan dag

Varannan dag med start idag

varannan vecka

Varannan vecka med start idag

varannan månad

Varannan månad med start idag

vartannat år

Vartannat år med start idag

varannan fredag

Varannan fredag, med start på den andra fredagen från och med nu (inte den närmaste fredagen)

Uppgifter som måste göras på storhelger kan specificeras med följande nyckelord:

Skriv dettaFör att lägga till detta återkommande förfallodatum
nyårsdag1 januari
alla hjärtans eller alla hjärtans dagAlla hjärtans dag, 14 februari
halloween31 oktober
nyårsafton31 december

Observera

Tacksägelsedagen brukade ingå i naturligt språk, men togs bort eftersom några länder, t.ex. Kanada, firar på andra dagar än USA.

Ett särskilt tack till vår Todoist-ambassadör Leighton Price som har gett oss några exempel till den här artiklen.

Visa framtida förekomster av en uppgift

Framtida förekomster visas inte när man står i list- eller anslagslayouten i Todoist. Detta beror på att de uppgifterna har skiftande förfallodatum, snarare än att vara flera separata uppgifter.

Här är ett exempel:

Du skapade en uppgift som heter "Storstädning" med förfallodatumet varje 28e.

Uppgiften schemaläggs till den 28:e i den här månaden. När uppgiften slutförs så byter den förfallodatum till nästa återkommande förfallodatum - den 28:e i nästa månad.

Om du vill se alla förekomster av en uppgift och använder kalenderlayouten, så ska du klicka på Visa och välja Framtida förekomster.

Boka om en uppgift som har återkommande förfallodatum

Om du skulle behöva skjuta upp en uppgift till en annan dag, så kan du boka om uppgiften.

När du schemalägger en uppgift som har ett återkommande förfallodatum, så beror dess nästa förekomst på vilken sorts återkommande förfallodatum det är:

 • Absolut återkommande förfallodatum: nästa förekomst blir alltid en specifik veckodag eller ett specifikt datum. Till exempel: varje tis eller var 15e dag.
 • Relativt återkommande förfallodatum: nästa förekomst kommer att fortlöpa, baserat på det nya datumet. Det går inte att boka om dem så att de behåller sitt ursprungliga mönster: varje vecka eller var 12e dag.

Slutför en uppgift som har återkommande förfallodatum

För att slutföra en uppgift som har återkommande förfallodatum, så ska du klicka eller trycka på cirkeln bredvid uppgiften.

När uppgiften är sluförd så uppdateras förfallodatumet automatiskt till nästa förekomst. Det kommer inte att visas i listan över slutförda uppgifter i ett projekt, men det är loggat i Aktivitetsloggen.

För att slutföra en uppgift, men inte längre uppdatera förfallodatumet till nästa förekomst:

 1. Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på ikonen med tre punkter.
 3. Klicka på Slutför permanent.

När man slutför en förfallen uppgift som har återkommande förfallodatum

När du schemalägger din uppgift att återkomma varje! dagy eller varje dag, så kommer din uppgift att baseras på datumet då du slutförde uppgiften.

Om din uppgift förföll igår och du slutför den idag, så flyttas inte uppgiften till idag. Istället flyttas den till morgondagens datum.

När man slutför en ombokad uppgift som har återkommande förfallodatum

När en uppgift har ett återkommande förfallodatum och blir ombokad manuellt, så hoppar den över alla förekomster mellan nu och när uppgiften blir schemalagd manuellt.

Här är ett exempel:

Tänk dig att det är 1 november 2000 idag och att en uppgift förfaller varje 1 december.

Om uppgiften blir ombokad till den 5 januari och slutförs innan eller på det nya förfallodatumet, så kommer nästa förekomst att slutföras. Nästa förekomst efter den 5 januari är den 1 december 2001.

Uppgiften förfaller nu den 1 december 2002.

Ångra en slutförd uppgift som har återkommande förfallodatum

När du slutför en uppgift som har ett återkommande förfallodatum, så poppar ett Ångrafönster upp längst ned till vänster i Todoist. Det här popupfönstret visas bara i några sekunder.

Recurring Date.png

Klicka på Ångra om du inte vill slutföra uppgiften än. Det återkommande förfallodatumet kommer att hoppa tillbaka till datumet som var innan du slutförde den.

Om du har slutfört en uppgift och Ångra-fönstret inte syns längre, så går det inte längre att återställa det.

Vanliga frågor

Nej. Om du schemalägger din återkommande uppgift till varje! dag eller varje dag, så kommer din uppgift att ställa in sitt nästa förfallodatum baserat på datumet då du slutförde uppgiften. Det innebär att om din uppgift förföll igår och du slutför den idag, så kommer uppgiften inte att flyttas till idag. Istället så kommer den att flyttas till morgondagens datum.

Ja, men bara om man lägger till förfallodatum med samma mönster. Till exempel varje måndag, tisdag.

Det går inte att lägga till återkommande förfallodatum med mer än ett varje eller med ett annat återkommande mönster. Till exempel varje måndag var 1 timme kommer inte att funka.

Dessvärre kan man inte se alla sina återkommande uppgifter i Todoist. Detta beror på att en återkommande uppgift är en individuell uppgift där förfallodatumet flyttar på sig, snarare än en uppsättning av flera separata uppgifter.

Om du till exempel skapar uppgiften Storstäda och sätter förfallodatumet till varje månad den 28:e, så kommer uppgiften att schemaläggas den 28:e i den här månaden. När uppgiften är slutförd, så flyttas förfallodatumet till nästa återkommande datum - i detta fall, den 28:e i nästa månad.

Detta kan du göra genom att schemalägga uppgiften för flera dagar under en vecka, samt även inkludera ett specifikt slutdatum.

Om du till exempel vill schemalägga en uppgift till nu på onsdag, fredag och lördag, så sätter du bara förfallodatumet till varje onsdag, fredag, lördag slut lördag. Uppgiften kommer inte att upprepas igen efter lördag.

För att senarelägga en återkommande uppgift så använder du uppgiftschemat, genom att högerklicka (webb, Windows, macOS) eller svepa vänster (iOS, Android) och välja ett nytt datum därifrån.

Observera

Om du skriver in ett nytt datum för en återkommande uppgift, så kommer du helt att ändra på uppgiftens förfallodatum och förlora de följande förekomsterna.

Ja, det kan du! Såhär gör du.

Du kan se alla återkommande uppgifter i ditt konto genom att antingen söka pååterkommande eller använda återkommande som en filterförfrågan.

Återkommande uppgifter visar i allmänhet bara nästa förekomst.

Om du däremot använder Pro eller Business, så har du åtkomst till kalenderlayouten. Om du visar din Kommande-vy i kalenderlayouten så kan du se alla framtida förekomster av dina återkommande uppgifter. Du kan aktivera eller inaktivera det här alternativet i dina visningsalternativ.