Introduktion till underuppgifter

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Planera stort och kör sedan på med detaljerna. Dela upp stora, överväldigande uppgifter till mindre, hanterliga underuppgifter.

I Todoist kan du till och med dela upp de underuppgifterna i ännu mindre delar. Lär dig hur du skapar en underuppgift, gör om en huvuduppgift till en underuppgift, med mera.

Skapa en underuppgift

subtasks-help-center-2.png

 1. Klicka på uppgiften som du vill lägga en underuppgift i. Detta kommer att öppna uppgiftsvyn.
 2. Välj Lägg till underuppgift.
 3. Ange uppgiftens namn och alla detaljer som du vill ha med.
 4. Klicka på Lägg till uppgift eller tryck på Enter för att spara uppgiften.

Förvandla en befintlig uppgift till en underuppgift

 1. Håll muspekaren över en uppgift.
 2. Klicka på och håll in handtaget bredvid uppgiften.
 3. Dra det från vänster till höger för att ändra underuppgiftsnivån.

Varning

För närvarande är det inte möjligt att göra om en befintlig uppgift till en underuppgift, när man har aktiverat sortering i vyn.

Förvandla en underuppgift till en huvuduppgift

 1. Håll muspekaren över en uppgift.
 2. Klicka på och håll in handtaget bredvid uppgiften.
 3. Dra underuppgiften ovanför eller nedanför dess huvuduppgift och sedan till vänster om uppgiftslistan.

Snabbtips

Använd uppgiftshierarkier för att inordna din uppgiftslista i avsnitt med rubriker.

Bra att veta

 • Du kan bara skapa underuppgifter i ett projekt. Om du står i Idag-vyn, Kommande-vyn, en filter- eller etikettvy, så ska du öppna huvuduppgiften i uppgiftsvyn och skapa underuppgiften där.
 • Todoist stöder fyra indragsnivåer. Om en underuppgift har indragsnivå 1 så har under-under-under-underuppgiften indragsnivå 4.
 • Indraget på en uppgift kan inte ändras när du står i uppgiftsvyn.

Vanliga frågor

Om du har ställt in ett datum för huvuduppgiften och underuppgiften till idag, så kommer båda att visas i din Idag-vy. Det innebär att din underuppgift kommer att visas två gånger i din Idag-vy. Vi håller på att utvärdera detta ur ett användbarhetsperspektiv.

Absolut. Du kan enkelt se en uppgifts slutförda underuppgifter med hjälp av uppgiftsvyn.

Nej, dessvärre inte. Du behöver vara i listvyn om du vill kunna dra och släppa för att göra om en uppgift till en underuppgift.

Nej, detta är ett förväntat beteende. Däremot, så kan du använda dra-och-släpp för att sortera om dina underuppgifter manuellt, medan du är i uppgiftsvyn.