Pomodoro med Todoist


Pomodorometoden togs fram av Francesco Cirillo på 1980-talet och går ut på att man använder en tidtagare för att bryta ned sitt arbete i intervaller om 25 minuter, med 5 minuters rast däremellan. Varje intervall kallas "pomodoro" (efter den tomatformade äggklockan som först användes för att ta tiden).

Efter att du har jobbat fyra intervaller, så tar du en längre rast (15-30 min.) för att få en vilopaus inför nästa intervallsekvens. Läs mer...

Hur man fixar Pomodorometoden i Todoist:

  1. Skapa ett projekt i Todoist med namnet "Pomodoro". I detta skapar du 8-10 återkommande uppgifter som du döper till Pomodoro (Pomodoro 1, 2, 3 o.s.v.).
  2. Gå till Idag-vyn och lägg alla dina dagliga uppgifter som underuppgifter under varje Pomodoro. Beräkna hur lång tid som varje uppgift borde ta att slutföra. Om en uppgift tar mer än 30 minuter, så behöver du dela upp den i mindre uppgifter.
  3. När du börjar arbeta på en Pomodoro, så ställer du en tidtagare (vanligtvis 25 min.). Efter att du är klar med varje pomodoro, så markerar du den som slutförd och tar en kort rast (3-5 min.). När du har slutfört fyra Pomodoro, så tar du en längre rast (15-30 min.) för att få en vilopaus inför nästa pass.

pomodoro-help-center.png

Du kan använda några av de tidshanteringsappar som är optimerade för Pomodoro och integrerade med Todoist: