Ställ in en fast tid eller flytande tid för en uppgift

Tillgängligt för

  • Gratis
  • Pro
  • Business

När man ställer in en tidszon för en uppgift, så vill man ibland att tiden justerar sig efter den tidszon som man befinner sig i. Vid andra tillfällen vill man att tiden ska hålla sig till befintligt inställd tidszon, oavsett var man befinner sig.

För att välja mellan dessa två, så kan man ställa in flytande tid eller fast tid för sina uppgifter, så att saker blir gjorda när det är tänkt att de ska bli gjorda, oavsett var man befinner dig. Här följer lite mer info om de två alternativen:

Flytande tid

Om du ställer in flytande tid, så kommer förfallotiden på uppgiften alltid att vara densamma, oavsett vilken tidszon som du är i. En uppgift som till exempel förfaller klockan 09.00 i New York kommer även att förfalla klockan 09.00 i London.

Om du reser från New York till London, så kommer uppgiften att hålla sig till förfallotiden 09.00. Om du delar projektet med någon i London, så kommer uppgiftens förfallotid att visas som 09.00 för er båda, även om du och din medarbetare inte befinner er i samma tidszon.

Alla förfallotider i Todoist är förinställda till flytande.

Fast tid

Om du ställer in en fast tid, så kommer förfallotiden på uppgiften att justeras efter den tidszonen. En uppgift som till exempel förfaller klockan 09.00 i New York kommer att förfalla klockan 14.00 i London.

Om du reser från New York till London, så kommer uppgiftens förfallotid att uppdateras till 14.00. Om du delar projektet med någon i London, så kommer uppgiftens förfallotid att visas som 09.00 för dig och som 14.00 för din medarbetare.

Observera

När du väljer en fast tid, så kan du endast välja din nuvarande tidszon. Om uppgiftens tidszon redan har blivit inställd av en annan användare i en annan tidszon, så kommer du att se ett tredje alternativ, vilket är att behålla uppgiftens nuvarande tidszon.

Välj mellan att ställa in flytande tid eller fast tid för din uppgift på valfri plattform:

  1. Klicka på fältet Förfallodatum i uppgiftsvyn när du lägger till eller redigerar en uppgift, eller klicka på kalenderikonen.
  2. Klicka på Tid längst ned i schemaläggaren.
  3. Ange en förfallotid för uppgiften och klicka på Tidszonsmenyn.
  4. Välj om du vill ställa in en fast eller flytande tid.

    Om en medarbetare redan har ställt in en tidszon för uppgiften, så kommer du att se ett tredje alternativ om att behålla den.

  5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Vanliga frågor

Förfallotiden på dina uppgifter är förinställd till flytande.

Nej. Man kan endast välja den tidszon som man befinner sig i, såvida inte uppgiftens tidszon redan har ställts in av någon annan. I sådana fall, så kommer du att få alternativet att behålla uppgiftens nuvarande tidszon.

Genom att ställa in flytande tid för alla dina uppgifter, så kommer alla förfallotider alltid att vara samma på alla enheter, oavsett vilken tidszon som de har ställts in på.