Roller och åtkomster i teamet

Tillgängligt för

 • Business

Med användarroller kan du välja vad olika personer i teamet får åtkomst till. Det finns tre tillgängliga användarroller i teamet: Administratör, Medlem (endast Business-versionen) och Gäst.

Administratör

När du skapar ett team så blir du automatiskt administratör för teamet. Du kan även uppgradera teammedlemmar till administratörer. På den kostnadsfria teamversionen blir alla som är inbjudna till teamet administratörer per automatik. Detta går bara att ändra genom att uppgradera till Business.

Som administratör har du fullständig åtkomst till och kontroll över teamet och får:

 • ✅ Bläddra bland, förhandsvisa och gå med i alla synliga projekt i teamet
 • ✅ Skapa nya projekt i teamet
 • ✅ Bjuda in eller ta bort personer från teamet
 • ✅ Uppdatera folks roller i teamet
 • ✅ Hantera gäster
 • ✅ Uppdatera inställningarna för hela teamet
 • ✅ Radera teamet permanent
 • ✅ Hantera teamets fakturering
 • ✅ Ägarskap av data som läggs till i teamarbetsytan

Medlem

Som medlem kan du samarbeta med hela teamet, men har begränsad åtkomst till övergripande inställningar:

 • ✅ Bläddra bland, förhandsvisa och gå med i alla synliga projekt i teamet
 • ✅ Skapa nya projekt i teamet
 • ✅ Bjud in personer till teamet
 • ❌ Ta bort personer från teamet
 • ❌ Uppdatera andras roller i teamet
 • ❌ Hantera gäster
 • ❌ Uppdatera inställningarna för hela teamet
 • ❌ Radera teamet permanent
 • ❌ Hantera teamets fakturering
 • ❌ Ägarskap av data som läggs till i teamarbetsytan

Observera

Medlemsrollen finns endast tillgänglig i Business-versionen. I gratisversionen blir alla inbjudna användare i teamet automatiskt administratörer.

Gäst

En gäst är en extern person som bjuds in till ett specifikt projekt i teamet. Gäster är kostnadsfria och kommer inte att läggas till på fakturan.

Som gäst kan du bara komma åt projektet som du är inbjuden till och får inte följande:

 • ❌ Bläddra bland, förhandsvisa och gå med i alla synliga projekt i teamet
 • ❌ Skapa nya projekt i teamet
 • ❌ Bjud in eller ta bort persojner från teamet
 • ❌ Uppdatera andras roller i teamet
 • ❌ Hantera gäster
 • ❌ Uppdatera inställningarna för hela teamet
 • ❌ Radera teamet permanent
 • ❌ Hantera teamets fakturering
 • ❌ Ägarskap av data som läggs till i teamarbetsytan

Bjuda in en gäst till ett projekt

 1. Välj ett projekt som du vill dela med en gäst i ditt team.
 2. Klicka på Dela-ikonen längst upp till höger.
 3. Skriv personens e-postadress.
 4. Klicka på rollmenyn och välj Gäst.
 5. Klicka på Bjud in.

Observera

Som administratör kan du hantera gäståtkomst från medlemsinställningarna. Du kan uppgradera en gäst till medlem, eller ta bort gästen från projekten i ditt team.

Exklusiva adminfunktioner

Som administratörer har du åtkomst till följande funktioner:

 1. Klicka på teamet i sidomenyn.
 2. Klicka på Medlemmar längst upp till höger.
 3. Leta upp personen som du vill ta bort och klicka på hens roll (antingen Admin, Medlem eller Gäst) till höger om personens namn.
 4. Klicka på Ta bort från team.
 1. Klicka på teamet i sidomenyn.
 2. Välj Medlemmar längst upp till höger. En lista med teammedlemmar kommer att visas.
 3. Klicka på rollmenyn och välj lämplig roll (Medlem eller Administratör).

Observera

Medlemsrollen går inte att ändra till gästroll eftersom medlemmar är en del av teamet och gäster har bara åtkomst till specifika projekt. För att göra det, behöver du först ta bort eb nedken från teamet i (Medlemsinställningarna) för att stoppa personens åtkomst till ditt team och sedan bjuda in igen som gäst till specifika projekt.

Gäståtkomsten är förinställd som "på" men teamets administratör kan stänga av den:

 1. Klicka på teamet i sidomenyn.
 2. Klicka på Inställningar längst upp till höger.
 3. Sätt på Inaktivera gäster under Säkerhet.

Hör av dig

Om du skulle få problem med roller eller åtkomster i ett team, ta då kontakt med oss, så kan vi - Dermot, Galina, Marco eller någon annan av våra 14 teammedlemmar - gärna hjälpa dig!