Felsök integrationen mellan Todoist och Google Kalender


Har du problem med Google Kalender-integrationen? Prova några av dessa steg här nedan för att felsöka.

Varning

Något som verkar vara ett fel kan i själva verket vara en begränsning i integrationen. Vi rekommenderar att du kollar de vanliga frågorna i slutet av den här artikeln, för att identifiera om problemet som du upplever är en bugg eller i själva verket en känd begränsning.

Begränsningar

Google Kalender-integrationen stöder inte följande kalendrar och funktioner:

 • Uppgiftskalender
 • Påminnelsekalender
 • Födelsedagskalendrar
 • Google Families-kalendrar
 • Tidigare Google Kalender-händelser
 • Förfallna Todoist-uppgifter
 • Todoistfilter eller -etiketter

Integrationen stöder inte ambivalenta datumförekomster, som i följande exempel:

 • var X veckodagar eller arbetsdagar
 • var [veckodag], i slutet av månaden
 • var [veckodag], var X månad
 • var X dag i [månad]
 • var [veckodag], var X månad
 • var X [veckodag], var X [veckodag]
 • var X dag i [månad]

För att gå runt den här begränsingen så kan du duplicera uppgiften och schemalägga återkommande datum som uppfyller vart och ett av villkoren.

Synkningsproblem

Det kan finnas flera skäl till varför Google Kalender och Todoist inte synkar för dig. Det här behöver du kontrollera:

Du kan se vilket projekt som är synkat genom att följa stegen här nedan:

 1. Öppna integrationsfliken.
 2. Skrolla ned till Google Kalender.
 3. Här kan du se vilka Todoist-projekt som är synkade med din kalender i Google. Om du inte ser några listade projekt, så innebär det att du behöver installera en anslutning mellan en kalender i Google och ett projekt i Todoist.

Google-kontot måste vara detsamma som det som du valde när du installerade integrationen.

Du kan se den synkade kalendern till vänster i Google Kalenders användargränssnitt under Mina kalendrar.

Har du flera kalendrar i Google? Om du har det, så kan det vara värt att dubbelkolla att du har lagt till händelser i kalendern som du har integrerat med Todoist.

Synka din Google Kalender manuellt med ditt Todoist-konto:

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj fliken Integrationer.
 4. Skrolla ned till Google Kalender och klicka på Manuell synkning.
 5. Välj om du vill uppdatera uppgifter baserat på värden från Todoist eller Google Kalender. Undvik alternativet att Ignorera.
 6. Klicka på Synka för att bekräfta.

Snabbtips

Om du har provat alla stegen här ovan och du fortfarande har synkproblem, försök då att ta bort din Google Kalender-integration och lägg till den igen. Du gör det genom att följa stegen i den här artikeln.

Schemaproblem

Om du får synkroniseringsproblem när du schemalägger eller bokar om en händelse eller uppgift, så kan det orsakas av en eller flera begränsningar. Här är några vanliga frågor som vi får om schemaläggning av händelser och uppgifter:

Nej, endast uppgifter och händelser som har framtida förfallodatum kommer att synkas mellan Todoist och Google Kalender.

För att undvika att skapa kopior av misstag av dina händelser i Google Kalender, så uppdaterar inte Todoist händelserna i Google Kalender när du senarelägger eller bokar om återkommande uppgifter. Detta är en begränsning som vi är medvetna om och vårt team diskuterar fortfarande hur vi kan lösa detta på bästa sätt. Istället så kan du flytta specifika händelser i Google Kalender inom Google Kalender.

Ja, du kan återskapa alla raderade händelser via Papperskorgen i Google Kalender. Markera bara de händelser som du vill ta tillbaka och klicka på ångraikonen.

Detta är dessvärre en känd begränsning, men vi är beroende av att Google Kalender tar fram en lösning.

Detta är en begränsning som vi är medvetna om och vårt team diskuterar fortfarande hur vi kan lösa detta på bästa sätt. När du slutför framtida eller förfallna återkommande Todoist-uppgifter, så räknar Google Kalender om alla framtida datum baserade på datumet då du slutförde uppgiften. Detta gör dessvärre att förflutna återkommande händelser tas bort ur din kalender.

Det är som förväntat. Du kan endast se återkommande objekt för nästkommande 2 åren.

Delningsproblem

Om du upplever ett problem med en kalender i Google och/eller ett projekt i Todoist som du har delat med andra användare, vänligen läs igenom informationen här nedan:

Nej. Du kan endast se dina egna uppgifter eller ej tilldelade uppgifter.

Detta är en känd begränsning. Om dina inställningar är ställda på att ta bort Todoist-uppgifter ur din kalender så snart du slutför dem, så kommer Google Kalender automatiskt att radera motsvarande händelse. Utan händelsen i din kalender så kommer Google Kalender att anta att händelseinbjudan har blivit nekad.

Ja, det kan du! Däremot så behöver du se till att kalenderägaren inte redan har synkat den kalendern till sitt eget Todoist-konto.

Dessutom så skulle kalenderägaren behöva följa stegen här nedan:

 1. Öppna Google Kalender.
 2. På vänstersidan, under Mina kalendrar, håller du muspekaren över kalendern som du vill dela.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter som visas och välj Inställningar och delning.
 4. I vänstermenyn så väljer du Dela med vissa personer.
 5. För att dina medarbetare ska kunna synka till din delade kalender, så behöver du välja alternativet Gör ändringar och hantera delning för varje person.

Om en annan händelsedeltagare redan har den här händelsen synkad till sin Todoist, så kommer den inte att synkas till ditt konto. Istället så kan du duplicera händelsen genom att följa stegen här nedan:

 1. Klicka på händelsen.
 2. Klicka på ikonen med tre punkter för att öppna Alternativmenyn.
 3. Välj Duplicera. Då borde händelsen dyka upp i ditt Todoist-konto.

Vanliga frågor

Nej, det går endast att installera en anslutning till en specifik kalender åt gången. Om du till exempel har en kalender som heter Möten, så kan du inte synka den till två olika projekt i Todoist.

Nej, underprojekt räknas som sina egna projekt, även om de ligger inordnade under ett huvudprojekt. Du behöver därför installera en separat anslutning till underprojektet som du vill synka med din kalender.

Självklart! Följ bara stegen här nedan:

 1. Öppna integrationsfliken.
 2. Leta upp anslutningen som du vill ändra under Google Kalender och välj Anpassa.
 3. Uppdatera dina inställningar och klicka på Spara.

Nej, du kan endast synka med kalendrar som hör till samma Google-konto. När du installerar integrationen, så kommer du att bli ombedd att välja Google-kontot som har kalendern som du vill synka med ditt Todoist-konto. Efter detta, så kommer du bara att kunna upprätta synkningar med kalendrar som hör till detta Google-konto.

Ja, men du måste ta bort integrationen först. Såhär gör man:

   1. Öppna integrationsfliken.
   2. Bredvid Google Kalender klickar du på krysset (x).
   3. För att bekräfta så klickar du på OK.

Ja, uppgiftsbeskrivningarna kommer att läggas till i händelser i Google Kalender, samt att händelsebeskrivningarna kommer att läggas till i dina Todoist-uppgifter.

Nej, dessa detaljer kommer inte att synkas till Google-händelsen.

För närvarande stöder vi inte delade etiketter. Dina privata etiketter borde tolkas korrekt i Todoist.

Vi beslöt oss för att inte stödja detta mer, på grund av flera problem med att objekt blev flyttade eller raderade.

Om du aktiverar en Google Kalender-integration och sedan lägger till en anslutning till alla projekt, så kommer Lägg till kalender-knappen att döljas. Då kan du inte lägga till fler anslutningar till enstaka projekt.

Om du först lägger till en anslutning till ett enstaka projekt så kan du endast lägga till fler anslutningar av den sorten. Då är alternativet att inaktivera alternativet att kunna lägga till en anslutning till alla projekt.

Om du redan har en anslutning till alla projekt och en eller fler anslutningar till enstaka projekt, så kommer vi inte att tillämpa regeln här ovvan, såvida du inte tar bort integrationen helt och försöker ansluta den igen.

När din integration har återkallats, så behöver du installera om integrationen med samma Google-kalender som var synkad med din Todoist förut, för att undvika att skapa dubbletter.

Få mer hjälp

Om du fortfarande har problem med att använda Google Kalender-integrationen eller om du undrar något som inte står i guiden, kontakta då oss.