Att använda Powr of You med Todoist

Tillgängligt för

  • Gratis
  • Pro
  • Business

Plattformar

  • Webben

Powr of You är en personlig instrumentpanelsapp som visar din webbsurfning, sociala medier, produktivitet och andra data.

Med Powr of You kan du lära dig mer om din Todoistproduktivitet med snygga visualiseringar och få angripbara data som dagligen mäter dina produktivitetscykler.

Hur man installerar integrationen

  1. Skapa ett Powr of You-konto.
  2. Lägg till Todoistkortet på din instrumentpanel genom att klicka på knappen Anslut.

Hur man använder integrationen

Öppna din instrumentpanel för att se kortet med produktivitetsanalys. Det visar dina slutförda uppgifter de senaste 7 dagarna, samt dina veckovisa framsteg.

Vanliga frågor

Den här integrationen hanteras av Powr of You. Vänligen kontakta Powr of Yous kundtjänst för att få hjälp.