Gmail uzantısında oluşturulan görevlerin farklı bir Gmail hesabında açılması


Todoist Gmail uzantısını kullanarak görev eklediğinde, görev eklediğin e-postanın URL'si ile birlikte kaydedilir. Eğer şu anda birden fazla Gmail hesabına giriş yaptıysan, Google bir e-postanın hangi hesapla ilişkili olduğunu tanımlamak için URL'lere bir numara ekler.

Bu numara, Gmail hesaplarına giriş yaptığın sırayı yansıtır. Giriş yaptığın ilk hesap "0", ikinci hesap ise "1" olur ve bu şekilde devam eder. Şu şekilde görünür:

Eğer kişisel, ve bağımsız Gmail hesaplarına bu sırayla giriş yaparsan, ilgili bağlantılar şu şekilde görünecektir:

(Her bir URL'nin sonundaki numaraya dikkat et.)

Eğer tüm bu Gmail hesaplarına tekrar fakat farklı bir sırayla giriş yaparsan, numaralar başka hesaplarla ilişkilendirilir. Örneğin:

Giriş sırası değişmeden önce, https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad bağlantısı kişisel hesabına bağlı bir e-postaya yönlendirilmiş olacaktı.

Giriş sırası değiştirdikten sonra, bağlantı hesabına yönlendirilir. Bağlantı farklı bir Gmail hesabını açtığından, e-posta artık erişilemez olur.

Bağlantıların tekrar çalıiabilmesi için, Gmail hesaplarına ilgili e-postaları görev olarak eklerken izlediğin giriş sırasıyla tekrar giriş yapman gerekir.